درباره ما

شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) یکی از اصلی ترین واحدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان با محوریت سلامت و ایمنی است. رئیس این شورا جناب آقای دکتر رضایی و نائب رئیس آن معاونین محترم دانشگاه می باشد. سایر اعضای این شورا با حکم مستقیم رئیس دانشگاه برای دو دوره 2 ساله انتخاب و منصوب می گردد. این شورا متشکل از کمیته های زیر می باشد:

 • کمیته راهبردی
 • کمیته اجرایی
 • کمیته واحدهای تابعه دانشگاه
 • کمیته دانشکده ها
 • کمیته بهداشت و محیط زیست

شورای HSE در کنار معاونین دانشگاه، رئوسای دانشکده ها و تمامی همکاران در زمینه ایمنی نسبت به رعایت موازین ایمنی، بهداشت و محیط زیست پایدار برنامه ریزی نموده و اجرای مدون آن را در تمامی مجموعه های دانشگاه پیگیری می نماید.

تمامی کمیته ها و مجموعه های مربوط به این شورا عملکرد خود را از طریق دبیر این شورا به رئیس محترم دانشگاه گزارش می دهند.

ماموریت ما

ماموریت ما پیشبرد و حمایت از آموزش، تدریس و فعالیت های پژوهشی به واسطه ایجاد و توسعه محیط های آموزشی، پژوهشی، خوابگاهی و اداری ایمن و سالم می باشد. این شورا با برنامه ریزی و فراهم نومدن دستورالعمل های اجرایی قصد دارد ریسک مربوط به ایمنی، سلامت و محیط زیست را در دانشگاه سیستان و بلوچستان به حداقل برساند.

ارزش های ما

ما متعهد گردیده ایم تا با اجرای موارد زیر و نظارت هر روزه به بالاترین سطوح استاندارد در راستای ایمنی در دانشگاه سیستان و بلوچستان دست یابیم:

 • اهتمام در رعایت اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری و احترام متقابل به یکدیگر.
 • ترویج فرهنگ ایمنی، اعتماد و صداقت در تمامی محیط های شغلی در خلال کار گروهی و حمایت متقابل
 • توسعه محیط های شغلی و تشویق اعضا در جهت ارتقاء تمامیت دانشگاه و اخلاق حرفه ای

ابزارهای مورد استفاده جهت ارائه خدمات این شورا شامل:

 • شناسایی مشکلات، مخاطرات و نیازهای سیستم
 • تعریف مسئولیت ها و نقش ها در راستای اجرای قواعد ایمنی
 • آموزش و ارتقاء دانش ایمنی در بین اعضای دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • ارزیابی و اندازه گیری کارآیی شورای HSE

دیدگاه ما

مسئولیت پذیری برای سلامت، ایمنی و محیط زیست پایدار یک عملکرد صحیح و مورد نیاز در بین تمامی اعضای دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. خدمات ما برای تمامی بخش های مربوط به مسئولیت های شورای HSE یکپارچه بوده و بر مبنای قواعد و ساختارهای پژوهشی استوار شده است که بعنوان یک مدل ملی برای مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست محسوب می گردد. ما قصد داریم با توسعه محیط های شغلی منعطف بر بنای تصمیمات گروهی توانایی شکوفایی پتانسیل های دانشگاه سیستان و بلوچستان را به حداکثر برسانیم.

چارت سازمانی

برنامه راهبردی شورای HSE برای 1398-1400

برای دریافت برنامه راهبردی کلیک نمایید. (حجم MB 9/58)