معرفی

طبیعت و فضای سبز، قلب تپنده زیستگاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمودی می گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد.  

شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری پیکره شهر ها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای محیط زیستی ، یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهر ها را برای زیست مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود.

 

هدف:

اهمیت فضاهای سبز  شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا,کاهش آلودگی صوتی,تعدیل دما,افزایش رطوبت نسبی,لطافت هوا و جذب گرد و غبار است.

 

ماموریت:

برخورداری از نظام برنامه ریزی هدفمند و کارا با اتکا به منابع انسانی توانمند به منظور دستیابی به فضای سبز جذاب، متنوع و پایدار با توزیع متوازن در راستای توسعه سلامت

 

شرح وظایف:

۱) بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه طرحهای مربوط به صرفه جویی و کاهش مصرف آبآبیاری

۲) تدوین جزوات آموزشی واحد تحت سرپرستی و ارائه آموزش های مورد نیاز به پرسنل مربوطه

۳) حفظ، نگهداری و ساماندهی محوطه های فضای سبز

۴) تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز( شامل گل کاری، درختکاری و...)

۵) مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۶) شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق

۷) نظارت بر آماده سازی محوطه جهت کاشت گیاهان، هرس گل های دائمی، درختان و درخچه ها و چمن کاری

۸) تکثیر  و تولید نشا گلهای فصلی، دائمی و گیاهان زینتی سازگار با محیط و مقاوم در برابر خشکسالی و آفات گیاهی

۹)شناسایی آفات و بیماری های گیاهی و مبارزه با آن از طریق  انجام سم پاشی های منظم

۱۰) طراحی و احداث محوطه های جدید الاحداث در دانشگاه و ارائه نظر مشورتی در خصوص توسعه فضای سبز

۱۱) طراحی واحداث شبکه های آبیاری تحت فشار(بارانی و قطره ای) و انجام تعمیر، بازسازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در فضای سبز 

۱۲) انجام بازدیدهای دوره ای از فضای سبز واحدهای تابعه، شناسایی مشکلات موجود، پیگیری و ارائه نظرات کارشناسی

۱۳) کنترل و بهره برداری از ابزار و ادوات فضای سبز و تامین ابزار و لوازم مورد نیاز

۱۴) تدوین ضوابط اداره و مدیریت برفضای سبز، واگذار شده به بخش خصوصی در سطح استان و نظارت بر فعالیت و حسن اجرای مفاد قرارداد منعقده

۱۵) تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی جهت توسعه فضای سبز دانشگاه و واحدهای تابعه

۱۶) احداث و توسعه فضای گلخانه دائمی جهت تولید و نگهداری گل های آپارتمانی و گیاهان زینتی در پردیس دانشگاه

۱۷) مدیریت و ساماندهی شبکه آبرسانی دانشگاه

۱۸) سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی و پیش بینی نشده

۱۹) فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در راستای  نگهداری از محوطه فضای سبز

۲۰) انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت بر حسب دستور مقام مافوق