کارآفرینی و اشتغال


کارآفرینی و اشتغال

تسهیل در امر کارآفرینی، ایجاد کسب و کار و اشتغال دانش‌آموختگان مستعد دانشگاه سیستان و بلوچستان، از اهم اهداف انجمن دانش‌آموحتگان این دانشگاه است. کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار دانش‌آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان به نوبه خود، دارای بالقوگی‌ها و موقعیت‌هایی هستند که می‌توانند فرصت‌های چشمگیر شغلی، جهت استخدام دانش‌آموختگان جدید دانشگاه را فراهم آورند. بر همین اساس، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان بر آن است تا تعامل و ارتباطی دو سویه و هم‌افزا میان کارآفرینان و صاحبان کسب و کار از یک سو و نیروهای کار مستعد و شایسته دانش‌آموخته و جویای اشتغال از سوی دیگر، فراهم آورد.

از این رو دانش آموختگان کارآفرین و بنیانگذار کسب و کار می توانند محتوای مربوط به معرفی کسب و کار، فرصتهای استخدامی و اطلاعات تماس کسب و کار خویش را به آدرس پست الکترونیک alumni@usb.ac.ir ارسال فرمایند. اطلاعات کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار دانش‌آموخته این دانشگاه، کسب و کارهای ایجاد شده توسط ایشان، و  موقعیت‌های شغلی مرتبط پیشنهاد شده به این انجمن؛ نخست، توسط مسئولان دفتر انجمن ارزیابی شده و پس از تأیید، در بخش فرصت های اشتغال وبگاه دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان درج می شود.
همچنین، آن دسته از دانش آموختگان مستعد و جویای شغل، می توانند با تکمیل اطلاعات حساب کاربری خود؛ به ویژه در حوزه سوابق، تجارب و مهارت های شغلی، امکان برقراری تعامل جهت جذب در کسب و کارهای معرفی شده را تسهیل نمایند.

شایان ذکر است که آگهی‌ها، اطلاعات کسب و کار کارآفرینان و بنیان‌گذاران کسب و کار و همین‌طور، فرصت‌های اشتغال معرفی شده در این بخش، صرفاً جنبة اطلاع‌رسانی دارند و دانشگاه سیستان و بلوچستان هیچ‌گونه تعهد و مسؤولیتی در این زمینه ندارد.