تماس با ما


تماس با ما

تماس با ما (جهت امور غیر آموزشی)
( لطفا برای مسائل آموزشی مانند دریافت دانشنامه و ... سوالات خود را به آدرس amozesh@usb.ac.ir ارسال نمائید.)
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، طبقه همکف، دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان‌‌‌‌‌‌‌
 پست الکترونیکی:  alumni@usb.ac.ir
 تلفن:  31136228-054
صندوق پستی :۹۸۱۵۵-۹۸۷
کد پستی:  ۹۸۱۶۷-۴۵۸۴۵

سوالات مربوط به دریافت مدرک و دانشنامه، سامانه جامع آموزش (گلستان) و سامانه سجاد:
پست الکترونیکی: amozesh@usb.ac.ir   
تلفن تماس: 31136282-054

 

ارتباط مستقیم

Loading