درس های آموخته شده

درس های آموخته شده

آتش سوزی در هود آزمایشگاه به سبب خرابی سیم برق 

 
آتش سوزی به سبب ایجاد جرقه و اتصال الکتریکی سیم برق پیچ خورده و داغ شده واقع در هود آزمایشگاه شیمی در یکی از دانشگاه های خارج از کشور اتفاق افتاده است. دلیل ایجاد خرابی در سیم برق مشخص نیست اما چیزی که واضح است پیچ و تاب خوردن های مکرر سیم برق در حین عملیات استفاده از هود بوده است.
 

درس های آموخته شده

آتش سوزی مربوط به کپسول گاز استیلن 

 
گروهی از دانشجویان خارجی در حین انجام جوشکاری استیلن/اکسیژن با مشعل جوش در کارگاه جوشکاری بوده اند. یک جرقه جوش سبب تولید یک آتش کوچک در نزدیکی بالای سیلندر اسیتیلن در بخش رگولاتور آن گردید. کارشناس کارگاه با رویت آتش سریعا اقدام به تخلیه دانشجویان از کارگاه نمود و توسط کپسول اطفاء پودر خشک ABC اقدام به اطفاء آتش نمود. پس از مهار آتش سریعا شیر کپسول استیلن توسط کارکنان کارگاه بسته شد و سیستم مینفولد قطع گردید. 
 

درس های آموخته شده

آب!، پر اکساید هیدروژن، برچسب گذاری غلط سبب بروز حادثه گردید 

 
یک محقق در حین روند معمول تهیه یک محلول رقیق فرمامید، به اشتباه از پراکسید هیدروژن به جای آب استفاده می کند... .
 

درس های آموخته شده

اتانول/ استرلیزه کردن نامناسب سبب افزایش ریسک آتش سوزی گردید 

 

یک محقق در حال استریل کردن صفحات کشت بافت با استفاده از یک گالن 200 اتانول در داخل یک سینی اتوکلاو و یک مشعل Bunsen بود….