افتخارات در جشنواره‌ها


افتخارات در جشنواره‌ها

# فایل تعداد دانلود
1 پایان نامه برتر - خانم حکیمه واعظی _ آقای دکتر مهدی زیودار 42
2 آقای احسان نامدار دانشجوی برتر در جشنواره پروفسور حسابی 8
3 آقای احسان نامدار - پایان نامه برتر در جشنواره پروفسور حسابی 7
4 راه یابی 4 نفر ازدانشجویان رشته علوم اقتصادی به المپیاد 1401 6
5 آقای امیر فروهر فر دانش آموخته ی مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی از دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به چاپ سه عنوان کتاب توسط انتشارات اسپرینگر شده است(1401) 4
6 خانم حکیمه واعظی -پژوهشگر برتر در جشنواره پایان نامه های برتر 26
7 خانم حکیمه واعظی - دانشجوی برتر در جشنواره 22
8 خانم نسرین اوحدی- پژوهشگر برتر در جشنواره خیام 18
9 جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی ،جایزه ویژه علامه جعفری- آقای احسان نامدار، آقای دکتر سید علیقلی روشن آقای دکتر نورمحمد یعقوبی، آقای دکتر بدرالدین اورعی یزدانی 13
10 پایان نامه برتر_ جشنواره خیام ،آقای احسان نامدار ، آقای دکتر سید علیقلی روشن ، آقای دکتر نورمحمد یعقوبی ، آقای دکتر بدرالدین اورعی یزدانی روشن ، 13