احتمال تغییر تاریخ بعضی از کارگاه های آموزشی  مربوط به هفته پژوهش

احتمال تغییر تاریخ بعضی از کارگاه های آموزشی مربوط به هفته پژوهش

تاریخ بعضی از کارگاه ها تغییر یافته یا احتمال تغییر آنها وجود دارد لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سامانه مهارت آموزی که آدرس آن در بالای جدول کارگاه ها و نشست ها ذکر شده ، مراجعه و اقدام به ثبت نام در سامانه نمایید . هرگونه اطل...

اطلاع رسانی دوره هفتم طرح کیمیا

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست زیر را مشاهده فرمایید.
پذیرفته شدن نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit

پذیرفته شدن نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit

نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit پذیرفته شد ضمن تشکر از زحمات اعضای محترم هیات تحریریه و سردبیر محترم ، این موفقیت را به اعضای خانواده دانشگاه سیستان و بلوچستان تبریک عرض می نمایم . ...
فروش کتاب در محل کتابخانه مرکزی

فروش کتاب در محل کتابخانه مرکزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ملاحظه شود .
اطلاعیه ی پژوهشگر برتر دانشجویی

اطلاعیه ی پژوهشگر برتر دانشجویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده فرمایید.

همایش منطقه ای زکات (فراخوان مقاله )

جهت کسب اطلاعات فرم پیوست زیر را مشاهده فرمایید.

بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی در حوزه کارآفرینی از مجموعه پارک علم و فناوری

با همکاری دانشکده ی مدیریت و اقتصاد و پارک علم و فناوری در روز پنج شنبه 1401/8/12 دانشجویان مقطع کارشناسی در حوزه کارآفرینی در یک بازدید از مجموعه پارک علم و فناوری در کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی کسب و کار شرکت نمودند و در پایان...
چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی مهلت ارسال چکیده مقاله: 30آذر ماه 1401 مهلت ارسال مقالات کامل: 10 بهمن 1401
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان گروه علوم اقتصادی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان گروه علوم اقتصادی

جلسه معارفه ی دانشجویان گروه علوم اقتصادی روز سه شنبه مورخ 1401/7/10 در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردد.
اطلاعات مربوط به سامانه فروش کتاب  انتشارات دانشگاه الزهرا

اطلاعات مربوط به سامانه فروش کتاب انتشارات دانشگاه الزهرا

جهت دریافت اطلاعات مربوط به سامانه فروش پیوست زیر را ملاحظه فرمایید.

اخبار و اطلاعیه‌ها


اخبار

احتمال تغییر تاریخ بعضی از کارگاه های آموزشی  مربوط به هفته پژوهش

احتمال تغییر تاریخ بعضی از کارگاه های آموزشی مربوط به هفته پژوهش

تاریخ بعضی از کارگاه ها تغییر یافته یا احتمال تغییر آنها وجود دارد لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سامانه مهارت آموزی که آدرس آن در بالای جدول کارگاه ها و نشست ها ذکر شده ، مراجعه و اقدام به ثبت نام در سامانه نمایید . هرگونه اطل...

اطلاع رسانی دوره هفتم طرح کیمیا

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست زیر را مشاهده فرمایید.
پذیرفته شدن نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit

پذیرفته شدن نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit

نشریه اقتصاد با ثبات در پایگاه اطلاعاتی اقتصاد EconLit پذیرفته شد ضمن تشکر از زحمات اعضای محترم هیات تحریریه و سردبیر محترم ، این موفقیت را به اعضای خانواده دانشگاه سیستان و بلوچستان تبریک عرض می نمایم . ...
فروش کتاب در محل کتابخانه مرکزی

فروش کتاب در محل کتابخانه مرکزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ملاحظه شود .
اطلاعیه ی پژوهشگر برتر دانشجویی

اطلاعیه ی پژوهشگر برتر دانشجویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده فرمایید.

همایش منطقه ای زکات (فراخوان مقاله )

جهت کسب اطلاعات فرم پیوست زیر را مشاهده فرمایید.

بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی در حوزه کارآفرینی از مجموعه پارک علم و فناوری

با همکاری دانشکده ی مدیریت و اقتصاد و پارک علم و فناوری در روز پنج شنبه 1401/8/12 دانشجویان مقطع کارشناسی در حوزه کارآفرینی در یک بازدید از مجموعه پارک علم و فناوری در کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی کسب و کار شرکت نمودند و در پایان...
چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی

چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی مهلت ارسال چکیده مقاله: 30آذر ماه 1401 مهلت ارسال مقالات کامل: 10 بهمن 1401
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان گروه علوم اقتصادی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان گروه علوم اقتصادی

جلسه معارفه ی دانشجویان گروه علوم اقتصادی روز سه شنبه مورخ 1401/7/10 در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردد.
اطلاعات مربوط به سامانه فروش کتاب  انتشارات دانشگاه الزهرا

اطلاعات مربوط به سامانه فروش کتاب انتشارات دانشگاه الزهرا

جهت دریافت اطلاعات مربوط به سامانه فروش پیوست زیر را ملاحظه فرمایید.