پیام تبریک ریاست محترم  رئیس دانشکده به مناسبت عید غدیر

پیام تبریک ریاست محترم رئیس دانشکده به مناسبت عید غدیر

تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت فرا رسیدن عیدغدیر
کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس

کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس

کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، سرکار خانم عاطفه کیخا
برگزاری جلسه اعضای اتاق بین الملل جوانان

برگزاری جلسه اعضای اتاق بین الملل جوانان

برگزاری جلسه با اعضای اتاق بین الملل جوانان ایران- زاهدان
برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده جهت بررسی آیین نامه پیشنهادی ترفیع سالیانه و بررسی موضوعات آموزشی و پژوهشی
همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما

جلسه هماهنگی و پیگیری امور همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن
فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان

فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان

فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان
فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت

فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت

فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت
راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک

راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک

راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک
تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس ای آغاز بی پایان ای وجود بی کران، تو را سپاس ای والا مقام ای فراتر از کلام، تو را سپاس ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی تو را سپاس روزت مبارک معلم عزیزم
تبریک به مناسبت میلاد فاطمه زهرا (س)

تبریک به مناسبت میلاد فاطمه زهرا (س)

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر را بر بانوان رهروی راه آن بانوی همام تبریک عرض می نمایم

اخبار و اطلاعیه‌ها


اخبار

پیام تبریک ریاست محترم  رئیس دانشکده به مناسبت عید غدیر

پیام تبریک ریاست محترم رئیس دانشکده به مناسبت عید غدیر

تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت فرا رسیدن عیدغدیر
کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس

کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس

کسب رتبه اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، سرکار خانم عاطفه کیخا
برگزاری جلسه اعضای اتاق بین الملل جوانان

برگزاری جلسه اعضای اتاق بین الملل جوانان

برگزاری جلسه با اعضای اتاق بین الملل جوانان ایران- زاهدان
برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده جهت بررسی آیین نامه پیشنهادی ترفیع سالیانه و بررسی موضوعات آموزشی و پژوهشی
همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما

همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما

جلسه هماهنگی و پیگیری امور همایش ملی نوآوری و ارزش آفرینی صنعت خرما و فرآوری های مرتبط با آن
فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان

فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان

فراخوان سیزدهمین آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان
فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت

فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت

فراخوان طرح تحقیقاتی کسر خدمت
راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک

راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک

راهنمای ثبت اطلاعات پیشنهاده، پارسا و همانندجویی در ایرانداک
تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس ای آغاز بی پایان ای وجود بی کران، تو را سپاس ای والا مقام ای فراتر از کلام، تو را سپاس ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی تو را سپاس روزت مبارک معلم عزیزم
تبریک به مناسبت میلاد فاطمه زهرا (س)

تبریک به مناسبت میلاد فاطمه زهرا (س)

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر را بر بانوان رهروی راه آن بانوی همام تبریک عرض می نمایم