کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

     

نام کتاب: تیم سازی

نویسنده:دیوید ای.وتن و کیم اس.کمرون

مترجم:بدرالدین اورعی یزدنی

ویراستار ادبی:یوسف محمد نژاد عالی زمینی

ویراستار علمی:مصطفی قریب

ناشر:موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت

چاپ اول:1382

 

        

نام کتاب: مدیریت و فرهنگ سازمانی

تالیف وترجمه: دکتر فتاح شریف زاده ومهدی کاظمی

تاریخ چاپ اول: 1377

ناشر:نشر قومس

 

                                 

نام کتاب: همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد

ترجمه وتالیف :دکتر علی حسین صمدی ومصیب پهلوانی

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان ونورعلم

نوبت چاپ اول: 1388 

 

      

نام کتاب:مدیریت گردشگری

نویسنده:دکتر مهدی کاظمی

ویراستار:جمال یزدانی

چاپ اول:تابستان1385

انتشارات:سمت

 

     

نام کتاب:مداخلات بهسازی سازمان

مولفین:دکتر امین رضا کمالیان،مریم راشکی

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان باهمکاری نشر مرندیز

نوبت چاپ:اول1391

 

     

نام کتاب: مدیریت زنجیره تامین

مولفان:دکتر باقر کرد ومحمد جواد جمشیدی

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان باهمکاری نشر مرندیز

نوبت چاپ اول:1392

 

    

نام کتاب:اتخاذ تصمیمات دشوار

نام نویسنده:پیتر شاو

ترجمه:دکتر باقر کرد

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان با همکاری نشرمرن

نوبت چاپ اول:1391

    

 

 

نام کتاب:طراحی کار وشغل

نام نویسنده:شارون پارکر_توبی وال

ترجمه :دکتر مهدی کاظمی و مهرداد همراهی

ناشر:دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوبت چاپ اول : 1388


 

 

   

نام کتاب:بهره وری و عملکرد در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی  

نام نویسنده:اون ام .برمن

مترجم:دکتر مهدی کاظمی.وحید رنجبر.مریم شهابی کارگر

انتشارات :سمت

چاپ اول :بهار 1390

   

نام کتاب: کارآفرینی سازمانی( تعاریف، نظریه ها و الگوها)

نویسندگان: شیرمراد مرزبان، دکتر محمدرضا کاظمی و دکتر نورمحمد یعقوبی

 

 

  

 

نام کتاب: کارآفرین- رهیافتی به عامل فردی در فرایند ایجاد کسب و کار

مولف: دکتر مهدی زیودار

 

  

نام کتاب:مدیریت ارتباط با مشتری

نویسنده:آلوک کومار رای

مترجمان:دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر حبیب اله سالار زهی، سید محمد صادق خاکسارو مهندس امین قره چاهی

نوبت چاب:اول 1390

ناشر :دانشکاه سیستان و بلوچستان با همکاری انتشارات مرندیز

 

 

   

نام کتاب:اقتصاد ورزش

نویسندگان:مارک جی.اشنفلدر.مینگ لی

ترجمه و تدوین:دکتر رضا محمد کاظمی، دکتر جهانگیر یدالهی فارسی ودکتر مصیب پهلوانی

ناشر :کتابخانه فرهنگ

چاب اول:1390

 

 

   

 

نام کتاب:اقتصاد ورزش

نویسندگان:مارک جی.اشنفلدر.مینگ لی

ترجمه و تدوین:دکتر رضا محمد کاظمی، دکتر جهانگیر یدالهی فارسی ودکتر مصیب پهلوانی

ناشر :کتابخانه فرهنگ

چاب اول:1390

 

 

  


نام کتاب:قدرت مدیریت اخلاقی

نویسنده:کنت بلانچارد،نورمن وینسنت پاول

ویراستار:مریم کاظمی

مترجم: دکتر مهدی کاظمی

ناشر:انتشارات المهدی،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چاپ اول:بهار1384

 

 

 

نام کتاب:مدیریت دولتی(سیر اندیشه های نوین)

نویسنده:دکتر نور محمد یعقوبی

چاپ اول:زمستان1389

چاپ دوم:1390

ناشر:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)

 

 

نام کتاب: مدیر در نقش رهبر تغییر

مترجمان:دکتر مهدی کاظمی،یحیی برید نظیف

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان باهمکاری نشر مرندیز

 

 

نام کتاب: روش تحقیق در مدیریت

مولفان:دکتر نور محمد یعقوبی،دکتر عادل آذر،مهرداد همراهی

نوبت چاپ:دوم1391

نشر: مرندیز

 

نام کتاب: دولت الکترونیک (رویکرد مدیریتی)

مؤلف: دكتر نورمحمد يعقوبي

ناشر: نشر افكار

نوبت چاپ:سوم،1392
 

 

نام کتاب:کسب وکار الکترونیکی)بازآقرینی کسب وکار در عصر اطلاعات)

نویسنده:فنگ لی

مترجمان:دکتر نور محمد یعقوبی،سید محمدصادق خاکسارو

مهندس امین قره چاهی

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان با همکاری انتشارات مرندیز

نوبت چاپ:اول،1390

 

نام کتاب:مدیریت دانش در بخش دولتی

نویسنده:دیوید ای مکناب

مترجمان:دکتر نور محمد یعقوبی،دکتر مهدی کاظمی ومهندس مرتضی جمالی پاقلعه

ناشر:دانشگاه سیستان وبلوچستان باهمکاری انتشارات مرندیز

نوبت چاپ:اول،1390

 

 


نام کتاب: سیستم های اطلاعات مدیریت – با رویکرد یکپارچه سازی و همراستایی راهبردی

نویسندگان: دکتر نورمحمد یعقوبی، جواد شکوهی و دکتر عادل صلواتی

سال چاپ : 1395 

 

 

نام کتاب: کسب و کار الکترونیکی – بازآفرینی کسب و کار در عصر اطلاعات

نویسنده: فنگ لی

مترجمان: دکتر نورمحمد یعقوبی ، سید محمد صادق خاکسار و مهندس امین قره چاهی

 

کتاب روش تحقیق در مدیریت ( با رویکردی به نگارش پایان نامه تحصیلی)

نویسندگان: دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر عادل آذر و دکتر مهرداد همراهی

نوبت چاپ: چهارم 

 

نام کتاب: رهبری هوشمند

نویسنده جان ماتون

مترجمان: دکتر عالمه کیخا، دکتر رضا هویدا و دکتر نورمحمد یعقوبی

 

 

نام کتاب: رایانش ابری – رویکرد معماری سازمانی

نویسندگان: دکتر نورمحمد یعقوبی، مریم راشکی، زهرا همت و صفورا آقا داود


 

                 

نام کتاب : اقتصاد و دیپلماسی آب

مولفین: دکتر مهدی صفدری و دکتر علی سردارشهرکی

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

 Contextual Strategic Entrepreneurship

Amir Forouharfar: Editors

Socio Economics Dynamics of the COVID 19 Crisis

Amir Forouharfar: Editors

 

                                                                                                          Strategic Entrepreneurship

                                                                                                             Amir Forouharfar: Editors

 

 

نام کتاب: اقتصاد خرد (نظریه و کاربرد) 

نویسندگان: دکتر محمدنبی شهیکی تاش، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر سحر بشیری

مشخصات کتاب : تاليف و ترجمه كتاب/ درسي/ چاپ اول/ فارسي   

سال انتشار : تابستان 1400    ميلادي:   Summer 2021

 

نام کتاب: سیاست گذاری بخش عمومی

نویسندگان: دکتر محمدنبی شهیکی تاش، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر اعظم محمدزاده

مشخصات کتاب : تاليف و ترجمه كتاب/ درسي/ چاپ اول/ فارسي

سال انتشار :  1400        

 

نام کتاب: کارآفرینی در بستر فن آوری اطلاعات 

مولف: دکتر حامد آرامش 

مشخصات کتاب : تاليف كتاب/ درسي/ چاپ اول/ فارسي   

 سال انتشار : تابستان  1400   ميلادي:   Summer 2020

 

 

 

تحلیل داده های سری زمانی با استفاده از EVIEWS

نویسندگان: دکتر محمدنبی شهیکی تاش، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر کامران برقندان

مشخصات کتاب :  ترجمه كتاب/کمک درسي/ چاپ اول/ فارسي

سال انتشار : 1399        
 

 

عنوان کتاب : اقتصاد كشاورزي كاربردي

نویسندگان: دکتر محمدحسین کریم، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی- دکتر مجتبی عباسیان، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دکتر علی سردار شهرکی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مشخصات کتاب : تاليف كتاب/ آموزش در سطح ملي/ چاپ اول/ فارسي
 

 

 

 عنوان کتاب  : اقتصاد حمل و نقل

تالیف: دکتر مهدی صفدری

مشخصات کتاب : تاليف كتاب/ درسي/ چاپ اول/ فارسي                

  سال انتشار : ۱۳۹8   ميلادي:   Winter 2020