طرح های پژوهشی


طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی: سال 1401

 • امکان سنجی استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و طراحی آن

مجری: دکتر مهدی فغانی

کارفرما: اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان

 • فعال سازی ظرفیت های تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان

مجری: دکتر حبیب اله سالارزهی و دکتر عبدالمجید ایمانی

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان

طرح های پژوهشی :سال 1400

 •  محاسبه تولید ناخالص داخلی استان سیستان و بلوچستان با برش شهرستانی 

           مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

         کارفرما: استانداری استان سیستان و بلوچستان 

 • انجام عارضه یابی واحد تولیدی آریان صنعت هامون

         مجری: دکتر علی اصغر تباوار

        کارفرما: واحد تولیدی آریان صنعت هامون

 •  عارضه یابی شرکت تعاونی 840 ایران کولا

مجری: دکتر مرضیه اسفندیاری

کارفرما: واحد تولیدی تعاونی 840 ایران کولا

طرح های پژوهشی سال 1399:

 • تدوین سند توسعه تجارت خارجی استان سیستان و بلوچستان 

         مجری: آقای دکتر غلامرضا زمانیان 

         کارفرما :سازمان صنعت ، معدن ، تجارت استان سیستان و بلوچستان 

 • طرح استراتژی نفوذ تجاری به کشور پاکستان و تبدیل استان به قطب صادرات ملی به پاکستان با مطالعه موردی در خصوص بررسی بازارهای صادراتی محصولات خوشه کسب و کار خرما در این کشور 

         مجری: خانم دکتر مرضیه اسفندیاری 

         کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان 

 •  تجزیه و تحلیل و رتبه بندی اقتصادی محدودیت های تولید زعفران در شهرستان قاین 

         کارفرما: پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه 

         مجری: آقای دکتر علی سردار شهرکی 

 •  طراحی و تنظیم اطلس کسب و کارهای تعاونی با رویکرد آمایش سرزمینی بخش تعاون در استان سیستان وبلوچستان

           کارفرما: اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان   مبلغ 235 میلیون ریال

 •    آینده نگاری کسب و کارهای تعاونی استان سیستان و بلوچستان

          کارفرما: اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان   مبلغ 250000000 ریال

      طرح های پژوهشی سال 1398:

 •   تدوین برنامه علمی و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

           مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

           کارفرما: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

 •  بررسی موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 

          مجری: آقای دکتر رمضان حسین زاده 

         کارفرما:اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سیستان و بلوچستان 

طرح های پژوهشی سال 1397:

 • مطالعات امکان سنجی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه 

       مجری:آقای دکتر حامد آرامش و خانم دکتر مرضیه اسفندیاری

      کارفرما: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان