طرح های پژوهشی


طرح های پژوهشی

اولویت های پژوهشی:

عناوین اولویت های تحقیقاتی سال 1400 شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

اولویت پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

اولویت پژوهشی ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

 اولویت های پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان

 

فراخوان پژوهشی:

فراخوان برای انجام پروژه های تحقیقاتی - موسسه آب 

 

طرح های پژوهشی :سال 1400

1- محاسبه تولید ناخاص داخلی استان سیستان و بلوچستان با برش شهرستانی 

مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

کارفرما: استانداری استان سیستان و بلوچستان 

طرح های پژوهشی سال 1399:

1- تدوین سند توسعه تجارت خارجی استان سیستان و بلوچستان 

مجری: آقای دکتر غلامرضا زمانیان 

کارفرما :سازمان صنعت ، معدن ، تجارت استان سیستان و بلوچستان 

2- طرح استراتژی نفوذ تجاری به کشور پاکستان و تبدیل استان به قطب صادرات ملی به پاکستان با مطالعه موردی در خصوص بررسی بازارهای صادراتی محصولات خوشه کسب و کار خرما در این کشور 

مجری: خانم دکتر مرضیه اسفندیاری 

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان 

3- تجزیه و تحلیل و رتبه بندی اقتصادی محدودیت های تولید زعفران در شهرستان قاین 

کارفرما: پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه 

مجری: آقای دکتر علی سردار شهرکی 

طرح های پژوهشی سال 1398:

1-  تدوین برنامه علمی و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

کارفرما: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

2- بررسی موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 

مجری: آقای دکتر رمضان حسین زاده 

کارفرما:اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سیستان و بلوچستان 

طرح های پژوهشی سال 1397:

1- مطالعات امکان سنجی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه 

مجری:آقای دکتر حامد آرامش و خانم دکتر مرضیه اسفندیاری

کارفرما: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان