طرح های پژوهشی


طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی :سال 1400

  •  محاسبه تولید ناخاص داخلی استان سیستان و بلوچستان با برش شهرستانی 

           مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

         کارفرما: استانداری استان سیستان و بلوچستان 

طرح های پژوهشی سال 1399:

  • تدوین سند توسعه تجارت خارجی استان سیستان و بلوچستان 

         مجری: آقای دکتر غلامرضا زمانیان 

         کارفرما :سازمان صنعت ، معدن ، تجارت استان سیستان و بلوچستان 

  • طرح استراتژی نفوذ تجاری به کشور پاکستان و تبدیل استان به قطب صادرات ملی به پاکستان با مطالعه موردی در خصوص بررسی بازارهای صادراتی محصولات خوشه کسب و کار خرما در این کشور 

         مجری: خانم دکتر مرضیه اسفندیاری 

         کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان 

  •  تجزیه و تحلیل و رتبه بندی اقتصادی محدودیت های تولید زعفران در شهرستان قاین 

         کارفرما: پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه 

         مجری: آقای دکتر علی سردار شهرکی 

      طرح های پژوهشی سال 1398:

  •   تدوین برنامه علمی و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

           مجری: آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش 

           کارفرما: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

  •  بررسی موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 

          مجری: آقای دکتر رمضان حسین زاده 

         کارفرما:اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سیستان و بلوچستان 

طرح های پژوهشی سال 1397:

  • مطالعات امکان سنجی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه 

       مجری:آقای دکتر حامد آرامش و خانم دکتر مرضیه اسفندیاری

      کارفرما: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان