اقتصاد کشاورزی


گروه اقتصاد کشاورزی

این گروه در سال 1374 با پذیرش 14نفردانشجو درمقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و تعداد دانشجویان درمقطع کارشناسی به 430 نفرافزایش یافت .این گروه درسال 1386 موفق به جذب دانشجو در مقطع دکتری گردیده وهمچنین با توجه به موافقت اصولی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ، این گروه ازمهرماه 87اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی نموده است واز سال 1393موفق به جذب دانشجو در مقطع دکتری وارشد در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گردید.

 

                                                            

 

 

گرایش های رشته مهندسی  اقتصاد کشاورزی درمقطع  کارشناسی ارشد و دکتری :

-سیاست وتوسعه کشاورزی

-تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی

-منابع طبیعی ومحیط زیست

-بازاریابی محصولات کشاورزی

درسال 1395نیز این گروه به عنوان گروه مستقل اقتصاد کشاورزی آغاز به فعالیت نمود .

معرفی رشته اقتصاد کشاورزی :

گروه اقتصاد کشاورزی سعی دارد درراستای ماموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در منطقه جنوب شرق کشور باهدف برنامه ریزی مستمر –واقع بینانه ومبتنی برامکانات ، استعدادها وظرفیت های بالقوه و بالفعل استان در صدد است ضمن تربیت دانشجویان کارافرین ، خلاق ، توانمند ، ارتباطی مستمرباجامعه ایجاد نماید سعی دارد تا باایجاد وتعریف رشته گرایش های میان رشته ای علوم کشاورزی –منابع طبیعی ومحیطی ، نیاز جامعه را با پژوهش ونیز نیروی انسانی متخصص مرتفع سازد برای این اساس در اساس در سال 1395به عنوان گروه مستقل اقتصاد کشاورزی با 6نفر عضو هیأت علمی تمام وقت در مسیر توسعه واشتغال زایی در حال فعالیت است و در سال 1395به عنوان گروه مستقل اقتصاد کشاورزی با 6نفر عضو هیأت علمی تمام وقت در مسیر توسعه واشتغال زایی در حال فعالیت است .

مدیر گروه : آقای دکتر امیردادرس مقدم

کارشناس گروه : 

شماره تماس ها:

شماره تلفن داخلی گروه : 6873

شماره تلفن مستقیم :    

05431136873