همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

اجلاس جهانی بازاریابی (2021)_ 15 تا 17 آبان  1400

سخنرانان  اجلاس جهانی بازاریابی- کاری از فیلیپ کاتلر

اولین همایش  بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران دانشگاه رازی کرمانشاه - 20و 21 بهمن 1400 

جشنواره فارابی

همایش سال 1399:

"همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی ، و فرآوری محصول خرما"

در تاریخ 26 آذر ماه 1399

دبیر علمی همایش :آقای دکتر علی سردار شهرکی

همایش سال 1398:

همایش ملی اقتصاد ، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی 

در تاریخ 21 اردیبهشت 1398 توسط سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان سیستان و بلوچستان 

دبیر علمی همایش: آقای دکتر نور محمد یعقوبی و آقای دکتر امین رضا کمالیان

دبیر اجرایی همایش: آقای دکتر مصیب پهلوانی

همایش ملی سال 1397:

"کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران "

دبیر غلمی همایش : آقای دکتر جواد شهرکی 

دبیر اجرایی همایش : خانم دکتر مرضیه اسفندیاری