همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

برگزاری همایش  سال  1401:

فراخوان پذیرش اولین مقاله : اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری

آدرس دبیرخانه همایش:

دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مدیریت و اقتصاد

لینک برگزاری همایش :

webinar .usb.ac.ir/tata

شماره تماس:

09336421783

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار:

1401/06/12

 

همایش سال 1400:

برگزاری همایش ملی" توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران: چالش ها و توانمندی ها "

تاریخ برگزاری: 1400/12/05

تاریخ ارسال اصل مقاله : 1400/11/15

اعلام نتیجه داوری :1400/11/25

آدرس سایت همایش :

http://seminars.usb.ac.ir/sacd

آدرس ایمیل همایش:  

scdevelopmentconference@gmail.com

همایش سال 1399:

"همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی ، و فرآوری محصول خرما"

در تاریخ 26 آذر ماه 1399

دبیر علمی همایش :آقای دکتر علی سردار شهرکی

همایش سال 1398:

همایش ملی اقتصاد ، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی 

در تاریخ 21 اردیبهشت 1398 توسط سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان سیستان و بلوچستان 

دبیر علمی همایش: آقای دکتر نور محمد یعقوبی و آقای دکتر امین رضا کمالیان

دبیر اجرایی همایش: آقای دکتر مصیب پهلوانی

همایش ملی سال 1397:

 

"کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران "

دبیر علمی همایش : آقای دکتر جواد شهرکی 

دبیر اجرایی همایش : خانم دکتر مرضیه اسفندیاری