اساتید پژوهشگر برتر


اساتید پژوهشگر برتر

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان وبلوچستان؛ در ارزیابی عملکردی انجام شده از سوی وزارت علوم در اجلاس روسای موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور؛ پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از دو پارک برتر کشور بر مبنای شاخص های عملکردی، انتخاب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش ؛ از میان روسای پارک های علم و فناوری کشور نیز دکتر محمد نبی شهیکی به عنوان رئیس برتر پارک های کشور معرفی و علاوه بر دریافت لوح سپاس و نشان سرو شایستگی مدیریت، یک‌ پایه تشویقی نیز از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد.

شایان ذکر است که در این آئین رؤسای دانشگاه‌های تبریز، اصفهان، یزد، تهران، علم و صنعت، صنعتی بیرجند، ارومیه، بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، اراک و حضرت معصومه(س) به‌عنوان رؤسای برتر دانشگاه‌های کشور و از بین رؤسای مؤسسات پژوهشی، رئیس مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوّی، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی و از بین پارک‌های علم و فناوری نیز رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به‌عنوان رؤسای برتر معرفی شدند.

بر اساس شاخص های تعریف شده در دولت سیزدهم، پارک علم و‌فناوری سیستان وبلوچستان به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و مفتخر به دریافت نشان سرو شایستگی مدیریت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد(بهار 1402)

استاد فریخته جناب آقای دکتر نظر دهمرده 

باعث افتخار است که حضرتعالی در لیست 100 اقتصاددان برتر ایرانی برگزیده شده اید این افتخار را به حضرتعالی جامعه دانشگاهی سیستان و بلوچستان و همکاران دانشکده تبریک عرض می کنم

https://eghtesaad24.ir/fa/news

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 1402

پژوهشگر برتر دانشکده : دکتر علی سردار شهرکی

فناور برتر دانشکده : دکتر محمود هاشمی تبار

پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی: دکتر غلامرضا زمانیان

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد کشاورزی: دکتر امیر دادرس مقدم

پژوهشگر برتر گروه حسابداری: دکتر غلامرضا رضایی

پژوهشگر برتر گروه مدیریت : دکتر عبدالمجید ایمانی

پژوهشگران برتر  دانشکده مدیریت و اقتصاد سال 14000:

آقای دکتر علی سردار شهرکی : گروه اقتصاد کشاورزی

پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشکده :

آقای دکتر سید مهدی حسینی : گروه اقتصاد کشاورزی

آقای دکتر مهیم شهیکی تاش : گروه کارآفرینی

پژوهشگران برتر سال 97-96

1- جناب آقای دکتر جواد شهرکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- جناب آقای دکتر عبدالعلی کشته گر به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 96-95

1- دکتر نورمحمد یعقوبی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی  پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2-  دکتر حبیب ا... سالارزهی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

3- دکتر احمد ناصری، عضو هیت علمی گروه حسابداری  پژوهشگر برتر گروه حسابداری

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

1- آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر غلامرضا زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی

3- آقای دکتر باقر کرد ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی