مجریان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی

دکتر رحیمی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر حامد آرامش عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 99 تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر حامد آرامش عضو هیات علمی گروه مدیریت كارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 99 تقدیر کرد.

طرح امکان سنجی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به همت دکتر حامد آرامش عضو هیات علمی گروه مدیریت كارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با همکاری: دکتر مرضیه اسفندیاری، دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر علی اصغر تباور با موضوع: انجام مطالعات فراگیر و تهیه و تدوین گزارش امکان سنجی مرتبط با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با انجام رسید و به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی سال 99 کشور برگزیده شد.

این طرح با هدف بررسی تبیین امکان احداث منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس مطالعات ذیل انجام شده است:

۱. مطالعات مبانی موضوع ، اسناد فرادست و شناخت اولیه موقعیت

۲. مطالعات طبیعی - اقلیمی و محیط زیست منطقه

۳. مطالعات اقتصاد کلان منطقه و استان با رویکرد خاص منطقه ویژه اقتصاپی

۴. بررسی و شناخت تجهیزات زیربنایی (وضعیت موجود و پیش بینی طرح های آتی)

۵. مطالعات کالبدی-عملکردی طرح

۶. ارزیابی شرایط موجود، امکانات و محدودیتها (فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت، نقاط ضعف SWOT)

۷. بررسی امکان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با توجه به مطالعات

۸. ارائه پیشنهادات-چشم انداز-نقشه ها و جمع بندی و ...

پس از مطالعات انجام شده و بررسی و تایید نقاط قوت، این طرح به کارفرما ارائه و در شورای عالی مناطق آزاد کشور دفاع و تصویب شد و در تاریخ ۹۸/۲/۳۱ بر اساس مطالعات انجام شده طرح منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به امضا معاون اول ریاست محترم جمهوری رسید و با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه موافقت گردید.

لازم به ذکر است که عملیات احداث و مقدمات آن توسط کارفرما (اتاق بازرگانی زاهدان) از سال گذشته آغاز شده است.

بهره بردار: استانداری سیستان و بلوچستان، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان س و ب

مدت تهیه: یکسال

مجری: دکتر حامد آرامش

همکاران طرح: دکتر مرضیه اسفندیاری، دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر علی اصغر تباور

مرجع تایید کننده: اتاق بازرگانی، استانداری سیستان و بلوچستان و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیات دولت