آخرین اخبار و اطلاعیه ها

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، خانم فروغ جلیلی میلانی

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، خانم فروغ جلیلی میلانی

04 اسفند 1397

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری خانم فروغ جلیلی میلانی رشته شیمی آلی در تاریخ شنبه مورخ 1397/12/4 ساعت...

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، آقای محی الدین صفرزایی

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، آقای محی الدین صفرزایی

30 بهمن 1397

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری آقای محی الدین صفرزایی رشته شیمی آلی در تاریخ شنبه مورخ 1397/11/30 ساع...

دفاع از رساله دکتری در شیمی تجزیه، آقای مهدی شه بخش

دفاع از رساله دکتری در شیمی تجزیه، آقای مهدی شه بخش

03 بهمن 1397

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی شه بخش رشته شیمی تجزیه در تاریخ شنبه مورخ 1397/11/6 ساعت 12 ...

 

 

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پایه دارای 4 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 57 عضو هیئت علمی، 22 کارشناس و کارمند و بیشتر از 1000 دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پرتال دروس

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.