آخرین اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه تخصصی هرباریوم

کارگاه تخصصی هرباریوم

17 آذر 1397

کارگاه تخصصی هرباریوم به همت انجمن علمی زیست شناسی توسط خانم دکتر فاطمه سرگزی از اعضای محترم هیات علمی گروه زی...

کسب رتبه شایسته تقدیر (دوم) در بخش فعالیت علمی خلاقانه توسط انجمن علمی زیست شناسی

کسب رتبه شایسته تقدیر (دوم) در بخش فعالیت علمی خلاقانه توسط انجمن علمی زیست شناسی

17 آذر 1397

کسب رتبه شایسته تقدیر (دوم) در بخش فعالیت های علمی خلاقانه توسط انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستا...

نشست صمیمی بین اساتید و دانشجویان گروه فیزیک

نشست صمیمی بین اساتید و دانشجویان گروه فیزیک

17 آذر 1397

نشست صمیمی بین اساتید و دانشجویان گروه فیزیک در تاریخ 97/9/11 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم پایه برگزار...

 

 

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پایه دارای 4 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 57 عضو هیئت علمی، 22 کارشناس و کارمند و بیشتر از 1000 دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پرتال دروس

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.