آخرین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری ژورنال کلاب در گروه زیست شناسی

برگزاری ژورنال کلاب در گروه زیست شناسی

27 خرداد 1397

گروه زیست شناسی دانشکده علوم اقدام به برگزاری نشست های علمی تحت عنوان ژورنال کلاب به صورت هفتگی از سال گذشته ت...

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی معدنی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی معدنی

19 خرداد 1397

جلسه دفاع رساله دکتری آقای عبدالطیف شفایی دوک دانشجوی دکتری شیمی معدنی با عنوان "روش های نوین در سنتز و ت...

ایجاد 2 گرایش جدید ذرات بنیادی و گرانش و کیهان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک

ایجاد 2 گرایش جدید ذرات بنیادی و گرانش و کیهان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک

13 خرداد 1397

گروه فیزیک دانشکده علوم در 2 گرایش ذرات بنیادی و گرانش و کیهان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار از م...

 

 

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پایه دارای 4 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 57 عضو هیئت علمی، 22 کارشناس و کارمند و بیشتر از 1000 دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پرتال دروس

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.