آخرین اخبار

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

18 مهر 1397

سرکارخانم نفیسه جیرفتی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 97/7/24  ساعت 11 صبح در محل سا...

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

14 مهر 1397

آقای میثم علی ضمیر دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روزچهارشنبه 97/7/18  ساعت 9 صبح در محل سالن ویدئ...

انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی

انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی

08 مهر 1397

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اسماعیل توحیدلو عضو هیئت علمی گروه مهندسی موادبه سمت معاون آ...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.