آخرین اخبار

گزارش شرکت اساتید و دانشجویان گروه مهندسی عمران در یازدهمین کنگره بین المللی عمران (تهران -97)

گزارش شرکت اساتید و دانشجویان گروه مهندسی عمران در یازدهمین کنگره بین المللی عمران (تهران -97)

05 خرداد 1397

اعضاء هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه مهندسی عمران برای ارائه مقاله در یازدهمین کنگره بین الم...

تقویم آموزشی نیم سال اول 98 -97

تقویم آموزشی نیم سال اول 98 -97

05 خرداد 1397

انتخاب واحد برای ترم آینده( نیم سال اول 98-97 ) از تاریخ شنبه 97/3/5 شروع و تا تاریخ پنج شنبه 97/3/10 ادامه پی...

ابقاء ریاست دانشکده

ابقاء ریاست دانشکده

01 خرداد 1397

انتخابات رئیس دانشکده مهندسی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی در تاریخ 97/2/26 برگزار گردید و جناب آقای ...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.