آخرین اخبار

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

28 بهمن 1397

سرکار خانم میترا سادات لواسانی دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 97/12/7  ساعت 10صبح&n...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه

28 بهمن 1397

سخنرانی علمی با عنوان" تکنولوژی های جدید در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی"     &nbs...

برگزاری سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی

21 بهمن 1397

سخنرانی علمی : نقش دانشگاههای برتر در اقتصاد جهانی سخنران : پروفسور ابراهیم واشقانی فراهانی عضو هیئت علمی د...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.