معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

اسماعیل توحیدلو
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اسماعیل توحیدلو
etohidlou@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1387 1397

 

 

تقویم آموزشی نیم سال اول 97

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

آئین نامه ها ودستورالعمل ها

 

فرآیندها