اخبار دانشگاه


اردوی آماده سازی قهرمانان ورزشی جهت شرکت در چهاردهمین المپیاد ...

29 تیر 1397

به منظور شرکت در رقابت های چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور که تابستان امسال به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار...


رئیس دانشکده الهیات ومعارف اسلامی ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر محمدرضا کیخا در سمت ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی ابقاءگردید.


رئیس دانشکده فنی ومهندسی شهید نیکبخت ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر داوود محبی کلهری در سمت ریاست دانشکده فنی ومهندسی شهید نیکبخت ابقاءگردید.


رئیس دانشکده مدیریت واقتصاد ابقاء شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر نورمحمد یعقوبی  در سمت ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد ابقاءگردید.


رئیس دانشکده ریاضی منصوب شد

24 تیر 1397

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر حسن رضایی به سمت دانشکده ریاضی منصوب شد.


دهمین نشست کمیسیون دائمی ازدوره ششم هیئت‌امناء ...

14 تیر 1397

دهمین نشست کمیسیون دائمی ازدوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه صبح روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه  97در سالن کنفرانس ...

  • تقویم آموزشی

  • گالری تصاویر

  • پست الکترونیک

  • تور مجازی