مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی


مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

مركز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشگاه  از مراكز مهم دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشــدكه در راستاي توسعه و ارتقاء سلامت جسم و روان  عمل مي كند . اين مركز از حوزه هاي مديريتي معاونت دانشجويي دانشگاه مي باشــد . اين مركز همراه با مجموعه پرسنلي كارآزموده  با تلاش روزافزون سعي در بهينه سازي ابعاد وجودي دانشجويان دارد و در اين مسير سلامت از بعـد اجتماعي ، فرهنگي ، جسماني ، معنوي ، عاطفي و عقلايي را منظر روي خـود قرار داده است .

 

  • مركز مشاوره دانشگاه در راستاي رشد و افزايش سطح توانمندي و به طور كلي ارتقاء سطح سلامت روان دانشجويان تلاش نموده و در اين راه برنامه هايي همچون مشاوره در زمينه هاي مختلف روانشناختي از جمله مشاوره ي تحصيلي ، خانوادگي ، ازدواج ، افسردگي ، اضطراب و ...را ارائه مي دهد . همچنين برگزاري كارگاههاي روانشناختي از جمله كارگاههاي مهارتهاي زندگي ، پيشگيري از اعتياد ، مشاوره پيش از ازدواج و .... از ديگر فعاليتهاي اين مركز مي باشد .

طرح پايش سلامت جسم و وران دانشجويان جديد الورودكه به صورت بررسي وضعيت جسمي و رواني آنان و غربالگري دانشجــويان  نيازمند حمايت رواني و جسمي است نيز از برنامه هايي است كه هر ساله در اين مركز انجام مي شـود .

 

  • مركز بهداشت دانشگاه از مراكز فعالي است كه به صورت شبانه روزي در خدمت دانشجويان و دانشگاهيان محترم مي باشـد و خدماتي همچــون ويزيت پزشك ، تجويز دارو ، تزريقات ، بستريهاي سرپايي و ارجاع به مراكز بيمارستاني را در اختيار دانشجويان و كارمندان قرارمي دهــد .

 

مكان دانشكده ادبيات ، مركز بهداشت ، درمان و مشاوره

تلفن تماس : ۳۱۱۳۲۷۴۴ ـ ۳۱۱۳۶۴۰۷

داخلي : ۶۴۰۶ ـ ۶۴۰۷

 

كاركنان

كاركنان مركز بهداشت ،درمان و مشاوره
ردیف نام و نام خانوادگي پست سازماني محل كار تلفن تماس
1 دكتر محمد قادري مدير مركز مشاوره مركز مشاوره ۶۴۰۶
2 زهرا نيكبخت كارشناس و مشاور مركز مركز مشاوره ۶۴۰۷
3 مريم جلالي كمك كارشناس مركز مشاوره ۶۴۰۷
4 پرويز سپاهي كارپرداز مركز مشاوره ۶۴۰۷
5 مهدي باقري منش خدماتي مركز مشاوره ۶۴۰۷