اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 30- اداره سراها

اطلاعیه شماره 30- اداره سراها

اطلاعیه شماره 30 - اداره سرا ها
اطلاعیه شماره 29 اداره سراها

اطلاعیه شماره 29 اداره سراها

اطلاعیه اداره سراها 

اطلاعیه - ساعات حرکت سرویس های بین دانشگاهی

اطلاعیه - ساعات حرکت سرویس های بین دانشگاهی 
اطلاعیه اداره تغذیه

اطلاعیه اداره تغذیه

اطلاعیه اداره تغذیه
خبر 28 اداره سراها - نحوه ثبت نام در پورتال دانشجوئی صندوق رفاه

خبر 28 اداره سراها - نحوه ثبت نام در پورتال دانشجوئی صندوق رفاه

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجوئی صندوق رفاه 
اداره وام و رفاه - اطلاعیه وام ضروری و ویژه دکتری

اداره وام و رفاه - اطلاعیه وام ضروری و ویژه دکتری

اطلاعیه وام ضروری و ویژه دکتری
شیوه برگزاری فعالیت های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1401

شیوه برگزاری فعالیت های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1401

شیوه برگزاری فعالیت های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1401
اطلاعیه اداره وام و رفاه

اطلاعیه اداره وام و رفاه

اطلاعیه در مورد طرح عید تا عید صندوق رفاه ( بخشودگی جرائم بدهکاران ) 

فرایند جدید واکسیناسیون

فرایند جدید واکسیناسیون ویژه دانشجویان