اطلاعیه ها

فراخوان پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400

فراخوان پذیرش 1400 اسامی اولیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، جهت ثبت نام دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون 1400 جدول الف ویدئو راهنمای ورود به صفحه گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان