تقویم آموزشی

1400/12/21 - 1401/03/23

شروع فرآيند تاييد درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع
كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

1400/12/21 - 1401/03/23

شروع فرآيند بررسي درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستان
دانشجو, كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی, استاد راهنما

1401/02/03 - 1401/04/24

آخرين مهلت اعلام نمره سمينار اخذ شده دانشجويان تحصيلات تكميلي
اساتید, دانشجو, كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

نمایه آموزشی دانشگاه