اخبار


اخبار

اعلام اسامی نیمه نهایی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت مهر ماه 1402

اسامی نیمه نهایی پذیرفته شدگان  کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان  دانشگاه سیستان و بلوچستان مطابق با جدول پیوست می باشد. پذیرفته شدگان فایل های پیوست را مطالعه و اطلاعیه های بعدی دفتر حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان را جهت اطلاع از زمان و چگونگی ثبت نام پیگیری نمایند.

امتیاز به خبر :