اخبار


اخبار

دستورالعمل اخذ موافقت گروه آموزشی و دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزش گلستان

  • 14 دی 1401
  • Article Rating

   

امتیاز به خبر :