اخبار


اخبار

20 شهریور ماه پایان بازه زمانی تمدید سنوات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجویاني که سنوات تحصیلی آنها پایان یافته و برای ادامه تحصیل نیاز به تمدید سنوات دارند لازم است درخواست خود را با توجه به راهنمای موجود، در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت نمایند؛ و گردش کار درخواست خود را در پیشخوان خدمت تا رسیدن به مرحله نهایی پیگیری نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که برای تمدید سنوات نیاز به اخذ مجوز از شورای موارد خاص دانشگاه را دارند باید هر چه سریعتر نسبت به اخذ مجوز ادامه تحصیل از این شورا اقدام نمایند.

 

- كارشناسي براي نيمسال 9 :  درخواست سنوات بار اول 

- كارشناسي براي نيمسال 10 : درخواست سنوات بار دوم 

https://www.usb.ac.ir/Rules/ID/17166

 

- كارشناسي ارشد براي نيمسال 5  درخواست سنوات بار اول 
- كارشناسي ارشد براي نيمسال 6  درخواست سنوات بار دوم

 

- دكتري براي نيمسال 9 : درخواست سنوات بار اول 

- دكتري براي نيمسال 10: درخواست سنوات بار دوم 

 

https://www.usb.ac.ir/Rules/ID/17146

امتیاز به خبر :