علوم سیاسی


گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1397 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد. این گروه با توجه به سیاست های دانشگاه، اقدام به جذب دانشجوی خارجی نیز نموده است به طوری که 2 دانشجو از مهر ماه و 14 دانشجو از بهمن ماه مشغول به تحصیل شده اند. 

دانشجویان علوم سیاسی در مقطع ارشد از سال 1397 تا نیم سال دوم 98-1399 ، 26 نفر می باشد .

از جهت عضو هیئت علمی متخصص، گروه علاوه بر اعضای هیئت علمی موجود، در حال جذب 2 هیئت علمی جدید نیز می باشد. 

 

سیلابس دروس ارشد علوم سیاسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=l38EYlc4qrH15S6uDzKhDg%3d%3d

سرفصل دروس

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1).pdf?ver=115COBn0bqd0zBWuOQUjtw%3d%3d