سؤالات متداول آموزشی کارشناسی


سؤالات متداول آموزشی کارشناسی

 

درس «مهارت‌های زندگی دانشجویی»  زبان و ادبیات بلوچ و دفاع مقدس و و فرهنگ و تمدن اسلامی به عنوان یک درس مازاد بر سقف واحدهای دوره و با تأثیر در معدل کل ارائه می‌شود.

دانشجویان ورودی 97 به بعد ملزم به گذراندن درس مبانی کارآفرینی هستند.

 

افزایش ظرفیت کلاس‌ها

تعداد افراد انتظار  در یک درس به برنامه‌ریزان درسی اطلاعات کافی جهت افزایش ظرفیت یا ایجاد گروه درسی جدید را می‌دهد. بنابراین در صورتی که واحدهای مورد نظرتان به شما نرسیده نیازی به مراجعه حضوری نیست.

در طول انتخاب واحد درخواست ثبت‌نام با افزایش ظرفیت بررسی نمی‌شود.

فقط در صورتی که دانشجو بعد از حذف و اضافه تعداد واحد کمتر از ۱۲ داشته یا ترم آخر باشد، می‌تواند درخواست ثبت‌نام با افزایش ظرفیت دهد. درخواست‌های ثبت‌نام با افزایش ظرفیت فقط در روز آخر حذف و اضافه دریافت شده و بعد از حذف و اضافه ثبت‌نام دانشجو بررسی و تا حد امکان مشکل دانشجو حل خواهد شد.

 

درس معرفی به استاد

دانشجو فقط نیمسال آخر تحصیلی می‌تواند حداکثر دو درس نظری را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

در صورتی درس به صورت معرفی به استاد داده می‌شود که درس معادل آن در آن نیمسال ارائه نشده باشد.

برای درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد، درخواست مکتوب به همراه دلایل قانع کننده کافی را به تأیید مدیر گروه  برسانید و آن را به دفتر گروه تحویل دهید. در صورت موافقت شورای کارشناسی درس توسط آموزش به دانشجو داده می‌شود.

 

پیش‌نیازی و همنیازی

دانشجو ملزم به رعایت قوانین پیش‌نیازی و همنیازی بین دروس است.

در صورتی که دانشجو درسی را ۲ بار افتاده باشد، می‌تواند رابطه پیش‌نیازی آن درس را با درس بعدی به همنیازی تبدیل کند.

دانشجو در نیمسال آخر تحصیل مجاز است پیش‌نیازی بین دروس را رعایت نکند.

اگر دانشجو به هر دلیل بجز نیم‌سال آخر درخواست عدم رعایت پیش‌نیازی را داشته باشد، باید تا قبل از پایان انتخاب واحد درخواست خود را با ذکر دلایل کافی که به تأیید مدیر گروه رسیده باشد به دفتر گروه تحویل دهد. در صورتی که شورای گروه  با درخواست موافقت کند، دانشجو مجاز به این کار خواهد بود.

 درس اختیاری

هر دانشجو مجاز است یک درس از رشته‌های دیگر را با موافقت مدیر گروه به عنوان اختیاری اخذ نماید. برای اخذ درس اختیاری درخواست خود را به مدیر گروه  تحویل دهید تا در صورت موافقت مدیر گروه  فرایند لازم برای باز شدن درس برای شما طی شود. در صورتی که درسی برای اولین بار توسط دانشجویان درخواست می‌شود، درخواست به همراه سرفصل درس ارائه شود.

هر دانشجو مجاز است یک درس از مقطع کارشناسی ارشد را با موافقت استاد راهنما به عنوان اختیاری اخذ نماید. برای این کار درخواست خود را به استاد مدیر گروه تحویل دهید تا در صورت موافقت استاد راهنما فرایند لازم برای ارائه درس به شما طی شود.

حذف تک‌درس

در صورتی که تعداد واحد باقیمانده دانشجو بعد از حذف یک درس زیر ۱۲ شود، دانشجو مجاز به حذف درس نیست.

در صورتی که درس الف همنیاز درس ب باشد و دانشجو دو درس را به صورت همزمان برداشته باشد، امکان حذف درس الف به صورت تک‌درس وجود ندارد.

 

برخی از مواد آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی

 

 سقف و کف واحدهای نیمسال

۱. تعداد واحد هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد است. در دوره تابستان حداکثر واحد مجاز ۶ واحد است.

۲. اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، دانشجو با تأیید گروه در نیمسال بعد می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی اخد کند.

۳. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر حداکثر ۲۴ واحد باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای ۱۰ باشد می‌تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید.

۴. اگر دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی دانش‌آموخته شود، با تأیید گروه می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

۵. دانشجو نمی‌تواند همزمان از بند ۳ و ۴ استفاده نماید.

۶. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۲ واحد برسد، در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود. اما در مشروط یا ممتاز شدن دانشجو (بند ۲) بی‌تأثیر است. بنابراین اگر میانگین دانشجو کمتر از ۱۲ شد مشروط نیست و اگر ۱۷ و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی‌شود.

۷. در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش‌آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تأیید گروه و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می‌تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

 

 

 

رعایت قوانین پیش‌نیازی و همنیازی

۸. چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و رشته با رعایت پیش‌نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه است.

۹. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به بند ۸ معاف است.

 

مدت مجاز تحصیل

۱۰. مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کارشناسی پیوسته چهار سال است. دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش‌آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می‌شود.

 

حذف درس

۱۱. حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی است.

۱۲. اگر دانشجو در درسی بیش از ۳/۱۶ جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می‌شود. در این صورت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

۱۳. در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان‌پذیر است.

۱۴. دانشجو می‌تواند با رعایت مفاد تبصره ۱ این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه حذف کند، به شرطی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از ۱۲ نشود.

۱۵. دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می‌ماند، اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

۱۶. گذراندن دروس با استفاده از بند ۱۵ قبل صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش‌آموختگی می‌باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال‌های قبل را خنثی نمی‌کند.

۱۷. تسهیلات بند ۱۵ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت می‌کنند نمی‌شود.

 

مشروطی

۱۸. چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی شده و در نیمسال بعدی حداکثر می‌تواند تا ۱۴ واحد درسی انتخاب کند.

۱۹. چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می‌شود.

 

مرخصی تحصیلی

۲۰. دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

۲۱. مدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

۲۲. مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

۲۳. بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

۲۴. دانشجو می‌تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی‌های بندهای ۲۰-۲۳ بهره‌مند شود.

 

انصراف و عدم مراجعه

۲۵. ثبت‌نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

۲۶. تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

۲۷. دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزشی دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیراین صورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود.

 

تغییر رشته یا گرایش

۲۸. دانشجو با داشتن شرایط زیر می‌تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

کمتر نبودن نمره‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‌ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

 ۲۹. دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می‌تواند تغییر رشته یا گرایش دهد.

۳۰. تغییر رشته از دوره‌های پایین به دوره‌های بالاتر، از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیرحضوری به نیمه‌حضوری و حضوری ممنوع است. ولی برعکس آن مجاز است.

 

میهمانی و انتقال

۳۱. میهمانی و انتقال دانشجو ومطابق آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت انجام می‌شود.

۳۲. انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط ذکر شده و با کسب موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد فقط برای یک بار امکان‌پذیر است.

۳۳. معادل‌سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۳۴. به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس معادل‌سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود.

۳۵. معادل‌سازی دروس صرفاً در شیوه‌های آموزشی هم‌عرض زیر صورت می‌گیرد:

واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره‌های حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری

نیمه‌حضوری به نیمه‌حضوری و غیرحضوری

غیرحضوری به غیرحضوری

 

 

 

 

دانش‌آموختگی و انصراف

۳۶. ملاک دانش‌آموختگی میانگین کل حداقل ۱۲ در پایان دوره است.

۳۷. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از ۱۲ باشد، تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۲۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است میانگین کل دروس اخذ شذه خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند. در غیراین صورت از تحصیل محروم می‌شود.

۳۸. در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل ۶۸ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیراین صورت به دنشجوی مذکور فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

۳۹. در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی را نمره قبولی گذرانده باشد، دانشگاه دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می‌دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس ۱۲ یا بالاتر شود.

۴۰. تاریخ دانش‌آموختگی زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.