تابلو اعلانات دفاعیه ها


تابلو اعلانات دفاعیه ها

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر

زمان: 99/8/14 از ساعت 14 - 12 مکان: webinar2.usb.ac.ir/ece
دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق قدرت

آقای سعید یوسفی درمیان دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در روز جمعه 1398/11/18 از رساله خود دفاع نمود.
دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 1397/12/16 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مرتضی جان­فزا استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی عنوان رساله دکتری: فرکانس گزین پلاسمونی بر پایه گرافن رشته و گرایش: م...
دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 1397/12/8 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: سید محمد حسین رنجبران استاد راهنما: دکتر شهرام مهنا عنوان رساله دکتری: تحلیل، طراحی و پیاده­ سازی دوربین مایکروویو برای اهداف مخف...
دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1397/10/5 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری:  حمید فصیح استاد راهنما: دکتر سید سعید توکلی افشاری، دکتر جعفر صادقی عنوان رساله دکتری: طراحی کنترل کننده زمان گسسته متمرکز برای س...

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی مخابرات

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 4/ 11/ 1396 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: فرشته السادات جعفری استاد راهنما: دکتر جواد احمدی شکوه عنوان رساله دکتری: طراحی و ساخت سنسور حساس برای اندازه گیری خواص الکتریکی رو...
دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق الکترونیک

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1/ 11/ 1396 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مجید قدردان استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی عنوان رساله دکتری: طراحی موجبر و سوییچ پلاسمونی غیرخطی رشته و گرایش: مهندسی ...