مهمان و انتقال


 

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان از بررسی درخواست میهمانی، تمدید میهمانی و انتقال برای نیسمال دوم سال های تحصیلی معذور می باشد و تنها درخواست تغییر رشته داخلی  از طریق سامانه گلستان بررسی می گردد.

دانشجویان متقاضی میهمانی، تمدید میهمانی و انتقال به دانشگاه سیستان و بلوچستان و سایر دانشگاه‌ها باید درخواست خود را برای سال‌تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2، در اردیبهشت‌ ماه در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir  ثبت نمایند.

این دانشگاه تنها تقاضاهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت عتف را بر اساس شیوه‌نامه داخلی مورد بررسی قرار می‌دهد و به درخواست‌های فیزیکی و خارج از بازه زمانی مقرر قطعاً ترتیب اثر نخواهد داد.

لازم به ذکر است نتایج درخواست‌های نقل و انتقال در زمان تعیین شده تنها در سامانه سجاد اعلام خواهد شد.

 

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان