هیات ورزش های دانشگاهی استان


هیات ورزش های دانشگاهی استان

جلسه هماهنگی هیأت ورزش های دانشگاهی استان، مورخ 1400/7/24 به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور

مدیران تربیت بدنی دانشگاه های استان به میزبانی دانشگاه سیستان وبلوچستان و

به ریاست آقای دکتر غفرانی برگزار خواهد شد.