نحوه ی عضویت


نحوه عضویت

نحوه عضویت در انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

انواع عضویت در انجمن جغرافیا و برنامه ­ریزی مناطق مرزی ایران به شرح زیر است:

 • عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های جغرافيا، آمایش سرزمین، اقتصاد، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه­ ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به ‌عضويت پيوسته درآيند.
 • عضويت وابسته: اشخاصي­ كه داراي درجه­ كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي­ وابسته شاغل باشند.
 • عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي جغرافیا،آمایش سرزمین، اقتصاد، علوم اجنماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه­ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه به تحصيل اشتغال دارند.
 • عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي آمایش سرزمین، جغرافیا، اقتصاد، علوم اجنماعی، جامعه شناسی، توسعه منطقه ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و علوم مشابه حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­ هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
 • اعضاي مؤسساتي (حقوقي): سازمان هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مرتبط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
  • تبصره ۱: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
  • تبصره ۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
  • تبصره ۳: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد. فعلا این مبلغ یک صد هزار تومان می باشد.
  • تبصره ۴: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
  • تبصره ۵: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

مدارک لازم جهت عضویت در انجمن جغرافیا و برنامه ­ریزی مناطق مرزی ایران:‌

۱- فرم عضویت تکمیل و امضا شده پیوست

۲- کپی شناسنامه

۳- کپی کارت ملی (پشت و رو)

۴- آخرین­ حکم­ کارگزینی اعضای­ هیات علمی، کپی آخرین مدرک تحصیلی و کارت دانشجویی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته ­های جغرافیا و علوم مشابه

۵- دو قطعه عکس ۳*۴

۶- اصل فیش واریزی حق عضویت به مبلغ یک صدهزار تومان به شماره حساب ۲۵۷۱۰۸۹۸۴۲ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان،کد ۲۵۷۱۰، به نام انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی مناطق مرزی ایران

۷- فایل رزومه علمی(CV ). ضمنا به محض دریافت مدارک فوق بطور کامل، کارت عضویت اعضای جدید با تاریخ اعتبار یکساله صادر و به نشانی عضو ارسال خواهد شد.