کتاب های در حال چاپ


کتاب های در حال چاپ

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي برنامه ریزی مناطق مرزی، قصد دارد به تدوین کتاب هایی در این زمینه اقدام نماید که بدین وسیله از اعضای محترم این انجمن و سایر صاحب نظران و علاقمندان به حوزه برنامه ریزی مناطق مرزی، استدعا می نماید چنانچه علاقمند به تهیه و تدوین کتاب در این زمینه می باشند، جهت اقدامات بعدی در خصوص چاپ و انتشار آن، با دفتر این انجمن هماهنگ نمایند.