آموزش دوره اول


آموزش دوره اول

- کارگاه ملی "مطالعات مرزی، مبانی و کاربردها" با هدف آشنایی با مباحث نظری و کاربردی در حوزه مطالعات مرزی.

سرفصل ها:

۱- امنیت پایدار و مناطق مرزی ، الزمات و بایسته ها ،۲- آینده پژوهی در مطالعات مرزی، ۳-کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت مرز،  ۴- جایگاه سکونتگاههای روستایی مرزی در امنیت مرز.  

برگزارکنندگان:

دفتر منطقه ای انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در استان خراسان رضوی و شعبه انجمن ژئوپلیتیک ایران در استان خراسان رضوی

استاد/ استادان دوره:

دکتر سید هادی زرقانی، دکتر مسعود مینایی، دکتر امید علی خوارزمی، دکتر حمد الله سجاسی، دکتر محسن جانپرور.

مشخصات دوره:

کارگاه در دو روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می گردد.   

تاریخ شروع:                            سه شنبه  ۲۶ اردیبهشت  ۹۶  

تاریخ خاتمه:                                چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

روزها و ساعات تشکیل کلاس:       ۱۲-۸ و ۱۸-۱۴

نتایج دوره:

آشنایی مخاطبین با مباحث نظری و کاربردی امنیت پایدار،مدیریت مرز، فناوری های کنترل مرز، تهدیدات و چالش های آتی مرزی.