علوم قرآن و حدیث


درباره گروه

گروه علوم قرآن وحديث به عنوان يكي از گروه های دانشکده الهيات ومعارف اسلامي از سال ۱۳۸۶ تاسيس وبا پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي شروع به فعاليت نمود . مقطع كارشناسي ارشد اين رشته درسال ۱۳۸۸ تاسيس گرديد و از سال ۱۳۸۹ نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نموده است.

 در حال حاضر در دورشته علوم قرآن و حدیث و علوم حدیث (گرایش های تفسیر اثری و نهج البلاغه) دانشجو پذیرش می کند.

سیلابس درسی رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی از نیمسال دوم 96-95 تغییر کرده و دانشجویان در مجموع 12 واحد دروس عمومی ، 32 واحد دروس پایه و 56 واحد دروس تخصصی و 37 واحد مجموعه اختیاری را می گذرانند. گروه علوم قرآن و حدیث دو مجموعه اختیاری مطالعات قرآنی و تربیت دبیر آموزش و پرورش را اجرا می کند تا زمینه را برای مهارت آموزی دانشجویان فراهم کند.