آخرین اخبار

زمان شروع کلاس ها

زمان شروع کلاس ها

17 شهریور 1401

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان کلاس های نیمسال ا...

دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

15 تیر 1401

به اطلاع دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان می رساند؛ سوالات و ...

نکات مهم در مورد شرکت در امتحانات پایان ترم

نکات مهم در مورد شرکت در امتحانات پایان ترم

27 خرداد 1401

با سلام نکات مهم آموزشی و انضباطی در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم به اطلاع دانشجویان محترم می رساند. ...

برنامه امتحانات ترم بهمن 1401-1400

برنامه امتحانات ترم بهمن 1401-1400

27 خرداد 1401

با سلام به پیوست برنامه امتحانات پایان ترم بهمن 1401-1400 دانشکده الهیات و معارف اسلامی جهت اطلاع اساتید و ...

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی

جلسه معارفه دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی

18 خرداد 1401

با سلام به پیوست برنامه معارفه دانشجویان کارشناسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اعلام می گردد.

اطلاعیه برگزاری آزمون های پایان ترم بهمن 1401-1400

اطلاعیه برگزاری آزمون های پایان ترم بهمن 1401-1400

10 خرداد 1401

اطلاعیه مهم ؛ به اطلاع دانشجویان محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی می رساند امتحانات پایان ترم بهمن 1401-...