كارشناسی , علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه شیراز , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه اصفهان , 1370 ← 1372
دكترا , علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی , توركو - فنلاند , 1382 ← 1387


دروس ارائه شده1394

تبيين خودكارآمدي مديران مقطع ابتدايي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي

نخستين همايش ملي آموزش ابتدايي

ولي مهدي نژاد, خاطره امير مرادي - 1394/10/05

رابطه ي ديدگاه اخلاقي با سبكهاي رهبري مديران مقطع متوسطه شيراز در سال تحصيلي 95-94

اولين كنفرانس بين المللي آموزش، يادگيري، اشتغال و توسعه پايدار

زهرا جهان باني, ولي مهدي نژاد - 1394/06/10
1393

رابطه بين سبك هاي تفكر و خلاقيت مديران با پذيرش تغيير در سازمان

اولين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت با محوريت توسعه پايدار

ولي مهدي نژاد, سميرا محمدي - 1393/11/02
1390

THE CONTRIBUTION OF EMOTIONAL AND SPIRITUAL INTELLIGENCES TO EFFECTIVENESS LEADERSHIP

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS

ولي مهدي نژاد, Mahvash Raghibi, Fahimeh Askari - 1390/01/07
1389

تاثير نظام پيشنهادها در عملكرد درون سازي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و معلمان

هشتمين همايش و دومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها

ولي مهدي نژاد - 1389/11/10

تأثير نظام پيشنهادها در عملكرد درون سازماني آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و معلمان

هشتمين همايش و دومين جشنواره ملي نظام پيشنهادات

ولي مهدي نژاد, بدرالدين اورعي يزداني, فاطمه فرخي - 1389/10/11

A Study of the Relation Between Middle School Teachers' Happiness and Teaching Efficacy

First International Conference on New Trends in Education and Their Implications

ولي مهدي نژاد, معصومه گل صنم لو - 1389/08/20

A Study of the Relation Between Middle School teachers Happiness and Teaching Efficacy

كنفرانس ...

ولي مهدي نژاد - 1389/07/19
1388

برر سي عوامل روان شناختي فيزيكي اجتماعي آموزشي وسازماني درايجاد نشاط در دانش اموزان مدارس راهنمايي پسرانه زاهدان

نخستين همايش ملي شادكامي

محمدرضا هرمزي, حسين جناآبادي, ولي مهدي نژاد - 1388/12/11


1378

بررسي نظرات فارغ التحصيلان سالهاي75-1372رشته‌هاي محض ‍دانشكده ‌علوم‌‍‍‍پايه ‌‍‍‍دانشگاه‌ ‍سيستان‌وبل

ولي مهدي نژاد - 1378 -


بررسي

محدثه عامري راد , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

فاطمه سرگزي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

الهه عبدي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

سميرا كردسالارزهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

زينب لطفي مهروئيه , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي

محدثه دادي پور , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

مهديم بادپا , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

نسرين پايدار , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

فاطمه درويش زاده سرسنگي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

زهرا زرناز , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي

راضيه شه بخش كوريني نژاد , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

فرحناز صيامي درميان , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

مسلم اسكاني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

علي كوهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

رضوانه بديچي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

مريم سنجري نيا , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

فاطمه ناروئي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي

پوريا بنداني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

سائره ريگي مير , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

مهسا مهماندوست خواجه داد , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

زينب شه بخش , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

قاسم داودي زيدان , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

محمد فلكي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

ايوب سالاري فورگ , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

عليرضا حيدرپور , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

فاطمه بخشي نژاد , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

فائزه جعفري پورراوري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

زهره پودينه ئي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

كيميا قنبري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

سيما غفاري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

مرجان رودباري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

فاطمه شاه ولي بر , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

نرگس احمدي فورگ , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

نسيمه آتش افروز , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

يونس ايزدجو , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

محمدصديق پركي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

راضيه خسرواني پور , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

فرهاد ده مرده , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

منير موسوي مهدي آبادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

نازيه رئيسي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي

ندا مقبلي هنزائي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي

زهرا عابدين زاده جلال آبادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي

تهمينه سعيدي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي

حديث محمدي نسب , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي

راضيه سالاري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي

فرنگيز راوند , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي

مرضيه قنبرنژاد , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي علل

عهديه دهقاني دشتابي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي علل

سكينه عباسي نودژ , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي

امين عرب نخعي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي

طاهره خاشي بهار , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي

نسيمه چوت آبادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


تاثير فلسفه هاي آموزشي اعضاي هيات علمي بر اصول يادگيري با نقش واسطه ايي باورهاي معرفت شناختي

سارا جنابادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تاثير رهبري توزيعي بر خود كارآمدي معلمان مقطع ابتدايي با ميانجيگري فرهنگ مدرسه

سائره ريگي مير , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

ارزشيابي رهبري خدمتگزار در مدارس از ديدگاه مديران و معلمان و تاثير آن برعملكرد شغلي

مهديه سرگلزايي جوان , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

رابطه بين مديريت دانش و مهارت هاي ارتباطي با خودكارآمدي مديران مقطع ابتدايي

ناصر بهاري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير عدالت سازماني برتعهد سازماني با نقش ميانجي رفتار مثبت سازماني مديران مدارس ابتدايي

محمد بنيادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه هوش سياسي و هوش عاطفي با احساس خودكارآمدي مديران مدارس مقطع متوسطه

ياسر عمرزهي چاه كمالي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه سرمايه روانشناختي با خلاقيت در كار و هوش فرهنگي مديران مقطع متوسطه

زهرا ارين مهر , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه هوش فرهنگي و هوش اخلاقي با فرهنگ سازماني معلمان مدارس ابتدايي و متوسطه

مسلم ميهن دوست , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير سواد برنامه ريزي درسي بر عملكرد شغلي معلمان دوره ابتدايي با نقش واسطه اي باورهاي معرفت شناسي

سميه نهتاني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير هوش هيجاني بر احساس خودكارآمدي با ميانجيگري خويشتن داري معلمان مدارس ابتدايي

جواد شهركي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر سكوت سازماني با نقش ميانجي حسادت سازماني در بين مديران مقطع ابتدايي

رضا پودينه ابراهيمي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه باورهاي معرفت شناختي معلمان مقطع ابتدايي با خودكارمدي و فراشناخت

رويا گلي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رابطه تئوري

حسن خواجه , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه هوش هيجاني و هوش سازماني مديران مقطع متوسطه با فراشناخت

محمود ريگي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه هوش فرهنگي و رهبري تحول گرا با فرسودگي مديران دوره متوسطه

مولابخش بلوچزهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه رهبري توزيعي با خودكارامديو عزت نفس دبيران مقطع متوسطه

سحر باقري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه رهبري اخلاقي مديران دوره متوسطه با عملكرد سازماني و مسئوليت اجتماعي شركتي

فاطمه ميربلوچ زهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه مديريت آموزشي مديران با خودكارآمدي و باورهاي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي

وحيد بلوچي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني و خودكارآمدي مديران مقطع ابتدايي

عبدالمجيد سراواني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه رضايت شغلي و تعهدسازماني باجو اخلاقي در ميان مديران مدارس مقطع متوسطه

مهدي ذي كني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه جومدرسه با خودكارآمدي و باور هاي آموزشي دبيران مقطع متوسطه

ارزو زراعتگردويم , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه تعهد حرفه اي دبيران مقطع متوسطه با ويژگيهاي شخصيتي منبع كنترل و نگرش نسبت به تدريس

امينه دانش , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه قابليت يادگيري سازماني و رهبري مشاركتي مديران مقطع متوسطه با چابكي سازماني

فرزانه دهقانيان , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه عدالت سازماني و محدوديت هاي سازماني با رفتار شهروندي مديران مدارس متوسطه

فرزانه سنجري بامري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه بين هوش فرهنگي و رهبري تحول گرا با فرسودگي مديران مقطع متوسطه

سجاد خاني ده كبودي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه فن آوري اطلاعات و ارتباطات با خودكارآمدي رايانه اي و عملكرد شغلي معلمان

عبدالواحد بهي , [ ولي مهدي نژاد, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه مشاركت والدين در امور مدرسه و سرمايه اجتماعي خانوادگي با موفقيت تحصيلي دانش آموزان

عبدالرئوف آريان , [ ولي مهدي نژاد, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه تناسب شغلي و درگيري شغلي با تمايل به ترك خدمت مديران مدارس

عبدالرحيم زرزهي , [ ولي مهدي نژاد, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه بين هوش فرهنگي ورهبري تحول گرا با فرسودگي مديران مقطع متوسطه

سجاد خاني ده كبودي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رابطه جو مدرسه با خودكارآمدي و باورهاي آموزشي دبيران مقطع متوسطه

ارزو زراعتگردويم , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رابطه تعهد حرفه اي دبيران مقطع متوسطه با ويژگيهاي شخصيتي منبع كنترل ونگرش نسبت به تدريس

امينه دانش , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رابطه قابليت يادگيري سازماني و رهبري مشاركتي مديران مقطع متوسطه با چابكي سازماني

فرزانه دهقانيان , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رابطه عدالت سازماني و محدوديت هاي سازماني با رفتار شهروندي مديران مدارس متوسطه

فرزانه سنجري بامري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رابطه بهره ي هوش هيجاني مديران مقطع متوسطه با حس خودكارآمدي و عزت نفس سازماني

خديجه مجوزي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه سرمايه روان شناختي با رهبري اصيل مديران مقطع متوسطه با نقش واسطه اي اعتماد سازماني

عصمت فيروزكوهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه عدالت سازماني و حساسيت عدالت با تعهد سازماني مديران مقطع متوسطه

جواد پودينه , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه شوخ طبعي با راهبردهاي مقابله اي و فرسودگي شغلي مديران دوره ي ابتدايي

زهرا ساروني , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه سبك رهبري خدمتگزاربا اعتماد و عزت نفس سازماني مديران مقطع متوسطه

طوبي پوراميري , [ ولي مهدي نژاد, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه گرايش به شوخ طبعي با اعتماد سازماني و خودكارآمدي مديران مقطع متوسطه

معصومه مرادكريمي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي سرقت علمي بامنبع كنترل ،عزت نفس وخودكارآمدي در ميان دانشجويان

مصطفي سعيدي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي دينداري وتحقق وجودي با اثر بخشي مديران مقطع متوسطه

اكرم كيخايي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي ادراك مشاوران و مديران مقطع متوسطه در خصوص فعاليتهاي مشاوران براساس ساختار رشته

علي پودينه , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه اثر بخشي سيستم ارتباطاتبا جامعه پذيري سازماني و مديريت دانش

پريسا قادري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير فرايندي طبقه بندي اهداف آموزشي شناختي بلوم بر مهارتهاي مبتني برپودمان

نادر رخشاني راد , [ عليرضا حيدرزادگان, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه گرايش به شوخ طبعي وصلاحيتهاي ارتباطي با اثربخشي رهبري مديران

ادريس كدخدايي , [ ولي مهدي نژاد, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه رهبري تحول گرا – توانمند سازي رواني وتعهد سازماني مديران

فرشته گنجعلي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه خود تنظيمي يادگيري با خود كارآمدي وسازگاري تحصيلي دانشجويان

اسماعيل گرگيچ سفيد , [ سيدرضا بلاغت, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه سلامت سازماني با اثربخشي سيستم ارتباطات

حبيب الله پيري , [ ابوالقاسم فرهنگ, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه ي ديدگاههاي اخلاقي با روشهاي رهبري مديران

زهرا جهانباني , [ ولي مهدي نژاد, ابوالقاسم فرهنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه سلامت معنوي با رهبري تحول آفرين مديران مقطع ابتدايي

فاطمه نوري , [ ولي مهدي نژاد, ابوالقاسم فرهنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه قدرت موقعيت با سبكهاي تصميم گيري مديران مقطع متوسطه

زهرا موسوي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

باورهاي معرفت شناختي مديران مقطع متوسطه و رابطه آن با احساس خودكارآمدي

نسيمه ريگي , [ ولي مهدي نژاد, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه الگوهاي رفتار رهبري مديران مدارس با اثربخشي آنان

كيانوش شاهين , [ سيدعليقلي روشن, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي استفاده از جهت گيري هاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري از دبيرستان تا دانشگاه

سعيده رجبي حافظي , [ ولي مهدي نژاد, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه عوامل اجتماعي- فرهنگي و آموزشي با راهبردها و سبك هاي يادگيري زبان انگليسي دانشجويان

ساجده ملازهي كهن ملا , [ ولي مهدي نژاد, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مقايسه بهداشت رواني، خودكارآمدي اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري

سيدجواد حسيني , [ عليرضا حيدرزادگان, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه فشار رواني ناشي از كار، راهبردهاي مقابله اي و افسردگي شغلي در مديران مقطع ابتدايي

سيما صدقي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه اضطراب امتحان، باورهاي معرفت شناختي و حل مسئله در دانشجويان

زينت بامري , [ ولي مهدي نژاد, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي

خاطره امير مرادي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثرفرهنگ سازماني براستقرار مديريت كيفيت (ايزو)مطالعه موردي مركز آموزش فني وحرفه اي جويبار

حسن سوادكوهي , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه باورهاي معرفت شناختي دبيران مقطع متوسطبا سبك مديريت كلاس

مهديه شكرزهي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ادراك مديران سه مقطع درباره قدرت وخودشكوفايي وارتباطش با اثربخشي سازماني

زهرا رمضاني , [ ولي مهدي نژاد, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين رهبري خود مديريتي با ويژگيهاي شخصيت و خلاقيت مديران

محمد صمدي راوري , [ ولي مهدي نژاد, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاركردهاي مديريتي مديران و نقش آن در بهسازي سازماني مدارس دخترانه

ندا قوي , [ عبدالوهاب پورقاز, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين سبك رهبري با روحيه و وفاداري دبيران مقطع متوسطه

محمد ميررضايي , [ ولي مهدي نژاد, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه بين رفتارهاي رهبري مديران با خودكارآمدي دبيران

معصومه منصوري , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه هوش معنوي و خويستن داري با سرمايه اجتماعي مديران

مريم مومني , [ يحيي كاظمي, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان آگاهي مديران از شرح وظايف و ارتباط آنها با عملكرد آنها

سميه سپاهي , [ سيدرضا بلاغت, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه

نيلوفر اختياري صادق , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي انتظارات

خدارحم بولاغ , [ ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ديدگاه مديران ودبيران مقطع متوسطه درمورد علل خشونت دانش آموزان

جواد راشكي كمك , [ ولي مهدي نژاد, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رابطه بين شيوه هاي تدريس اعضاي هيات علمي وشيوه هاي يادگيري دانشجويان

رقيه اسماعيلي , [ ولي مهدي نژاد, حسين جناآبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي مولفه هاي رهبري از ديدگاه معلمان

مهسا پهلوان روي , [ ولي مهدي نژاد, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ارتباط بين ساختار فكري مديران و استفاده از نظام پيشنهادات

فهيمه ميهن دوست , [ يحيي كاظمي, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي رابطه بين سبكهاي تفكر و خلاقيت مديران با پذيرش تغيير در سازمان

سميرا محمدي , [ ولي مهدي نژاد, ابوالقاسم فرهنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ادراك مديران و دبيران در مورد فرايند و شيوه هاي نظارت

امنه بلاغي اينالو , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مقايسه سبكهاي مديريت تعارض در مدارس دولتي و غير انتفاعي شهر قزوين

عذرا صفري , [ ولي مهدي نژاد, حسين جناآبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزشيابي طرح تاسيس مجتمع هاي آموزشي- تربيتي از ديدگاه معاونين آموزشي مدارس ابتدايي شهرستان كرمانشاه

سامان صاحبي , [ عبدالوهاب پورقاز, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه سبكهاي رهبري مديران مدارس و توسعه رفتار شهروندي سازمان معلمان زن و مرد مدارس مقطع ابتدايي شهرستان زاهدان

حسنيه ناصري , [ عليرضا حيدرزادگان, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل موثر در تمايل اعضاي هيات علمي به استفاده از نظام ياددهي- يادگيري الكترونيكي در دانشگاه

منصور ادمنش , [ ولي مهدي نژاد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي رابطه هوش هيجاني و خويشتنداري و تعهد سازماني مديران آموزشي

رعنا جمالي , [ يحيي كاظمي, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي ارتباط و سهم هوش هيجاني و هوش معنوي در رهبري اثر بخش مديران آموزشي

فهيمه عسكري , [ ولي مهدي نژاد, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي نحوه اجرا و ميزان موفقيت اجراي نظام پيشنهادات در آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و دبيران

فاطمه فرخي , [ ولي مهدي نژاد, بدرالدين اورعي يزداني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1390

Criteria for Educational Program Evaluation: The Case of Teacher Education Program

ولي مهدي نژاد - LAP LAMBERT Academic PublishingGmbH& Co. KG - 1390 آلمان


1 - ولي مهدي نژاد
OPPORTUNITIES AND THREATS OF K6-8 STUDENTS' LEARNING SHAPING
(1400) mustafa kemal university journal of graduate school of social sciences. 47 177-195
2 - عفت آي, ولي مهدي نژاد, حسين جناآبادي
اثربخشي طرحواره درماني بر پايستگي تحصيلي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان پزشكي
(1400) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 14 20-27
3 - مهديه آژعصاران, ولي مهدي نژاد, علي فرنام
رابطه همدلي، خودكارآمدي و زورگويي با نقش واسطه اي سبك هاي فرزندپروري
(1400) مطالعات روانشناسي تربيتي. 18 110-135
4 - نمه گلزاري مقدم, ولي مهدي نژاد, زهرا نيك منش
مقايسه تاثير الگوي آموزشي گانيه و الگوي آموزشي- انگيزشي كلر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه
(1400) جامعه شناسي آموزش و پرورش. 14 143-153
5 - محمدالياس اميريان, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
اثربخشي معنويت درماني بر سلامتي عمومي دانش آموزان پرخاشگر در مدارس پسرانه دوره متوسطه
(1400) مطالعات ناتواني. 11 133-141
6 - موسي ريگي, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
تاثير توانمندي براساس مهارت هاي زندگي بر كاهش اضطراب اجتماعي در ميان نوجوانان استفاده كننده افراطي از شبكه هاي اجتماعي
(1399) سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت. 4 16-22
7 - موسي ريگي كوته, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
تاثير توانمند سازي بر اساس مهارت هاي زندگي بر خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي در ميان نوجوانان استفاده افراطي از شبكه هاي اجتماعي
(1399) يافته هاي نو در روانشناسي. 14 281-293
8 - فاطمه آذرخرداد, حسين جناآبادي, ولي مهدي نژاد
Effectiveness of Sexual Education Based on Mindfulness Training and Islamic Teachings in Improving Female Adolescents' Self-Esteem
(1398) Jundishapur Journal of Health Sciences. 12 1-7
9 - عباسي حميد رضا, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
اثربخشي روش ياددهي- يادگيري مشاركتي (جيگ س اثربخشي روش ياددهي- يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته علوم تربيتي ورودي سال 1395 پرديس شهيد مطهري دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و بلوچستاناو) بر عملكرد تحصيلي دانشجويان
(1398) مطالعات روانشناسي تربيتي. 16 97-116
10 - پريدخت اصالتي, علي عرب, ولي مهدي نژاد
تأثير معنادرماني فرانكل بر بهزيستي روانشناختي و شفقت خود دانشجويان
(1398) پژوهش توانبخشي در پرستاري. 5 1-7
11 - پريدخت اصالتي, علي عرب, ولي مهدي نژاد
اثربخشي معنا درماني فرانكل بر سلامت (كاهش آمادگي اعتياد و افزايش به زيستي روان شناختي) دانشجويان دختر مبتلا به افسردگي
(1398) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران. 7 84-92
12 - عفت آي, ولي مهدي نژاد, حسين جناآبادي
اثربخشي طرحواره درماني بر زورگويي سايبري و فرسودگي تحصيلي دانشجويان
(1398) فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي. 13 9-22
13 - حميدرضا عباسي, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
Impact of Jigsaw Technique on Improving University Students' Self-Concept
(1398) Educational Research in Medical Sciences. 8 1-5 مشاهده مقاله
14 - فاطمه آذر خرداد, حسين جناآبادي, ولي مهدي نژاد
The Effectiveness of Sex Education Based on Mindfulness Training and Islamic Teachings in Improving Satisfaction with Sexual Identity Among Male Adolescents in Zahedan, Iran
(1398) Jundishapur Journal of Health Sciences. 4 1-6 مشاهده مقاله
15 - فاطمه آذر خرداد, حسين جناآبادي, ولي مهدي نژاد
The Effectiveness of Sex Education Based on Mindfulness Training and Islamic Teachings in Increasing Sexual Identity Satisfaction among Male Adolescents in Zahedan, Iran
(1398) Jundishapur Journal of Health Sciences. 4 1-6
16 - عبدالحميد الهامي فر, ولي مهدي نژاد, علي فرنام
تأثير آموزش تفكر انتقادي بر جهت گيري دروني و بيروني هدف دانش آموزان مقطع متوسطه
(1398) علوم روانشناختي. 18 683-689
17 - معصومه مرادكريمي, ولي مهدي نژاد
Predicting Self-Efficacy of Secondary School Principals Through Their Style of Humor
(1397) anadolu journal of educational sciences international. 8 33-51
18 - ولي مهدي نژاد, جواد راشكي كمك
Causes of Violence by High School Students A Teachers and Principals Perspective
(1397) anadolu journal of educational sciences international. 8 124-148
19 - فاطمه آذرخرداد, ولي مهدي نژاد
Explaining the Students' Learning Styles Based on Grasha-Riechmann's Student Learning Styles
(1395) journal of administrative management, education and training. 12 72-79
20 - Touba Pouramiri, ولي مهدي نژاد
Servant Leadership as a Predictor of High School Principals' Organizational Trust
(1395) NEW EDUCATIONAL REVIEW. 47 116-124
21 - Abdolhamid Arbabi, ولي مهدي نژاد
School principals' collaborative leadership style and relation it to teachers' self-efficacy
(1395) International Journal of Research Studies in Education. 5 3-12
22 - ولي مهدي نژاد, فاطمه نوري
The Relationship between Elementary School Principals’ Transformational Leadership and Spiritual Well-being
(1394) Management in Education. 30 42-49
23 - ولي مهدي نژاد, معصومه منصوري
School Principals’ Leadership Behaviours and its Relation with Teachers’ Sense of Self-Efficacy
(1394) international journal of instruction. 9 51-60
24 - Mahbobe Ghavidel Heydari, MAHSAN Asadisaravi, HOMEYRA Mahmoudisouran, ولي مهدي نژاد
Explaining the Students' Reflective Thinking of the 7th to 11th Grade Based on Gender, Grade and Educational Level of Parents
(1394) journal of administrative management, education and training. 12 3-9
25 - ولي مهدي نژاد, فرشته گنجعلي
The Relationship between Transformational Leadership and High School Principals' Organizational Commitment
(1394) journal of administrative management, education and training. 12 219-226
26 - ولي مهدي نژاد, زهرا ساروني
Predict the Elementary School Principals' Job Burnout through Tendency to Humor
(1394) journal of administrative management, education and training. 12 270-279
27 - Tahereh Mokhtari, ولي مهدي نژاد
Gratitude, Social Support and Academic Performance: Exploring the Relationships between Indicators’ High School Students
(1394) Social Sciences. 11 1-13
28 - Fereshteh Ganjali, ولي مهدي نژاد
Relationship between High School Principals' Transformational Leadership and Psychological Empowerment
(1394) Social Sciences. 11 1-11
29 - آزيتا تركپور, ولي مهدي نژاد
Social Support, Academic Support and Adaptation to College : Exploring the Relationships between Indicators of College Students
(1394) NEW EDUCATIONAL REVIEW. 44 84-93
30 - ولي مهدي نژاد, زيد سردارزهي
Leadership Behaviors and Its Relation with Principals' Management Experience
(1394) Journal of New Approaches in Educational Research. 5 11-16 مشاهده مقاله
31 - سعيده رجبي حافظي, ولي مهدي نژاد
A Study of Motivation Orientations Used from High School to University
(1393) Journal of Education and Vocational Research. 5 151-158
32 - ولي مهدي نژاد, معصومه گل صنم لو
Influence of physical activity on students physical self-concept and satisfaction with life Physical and non-physical education students perspective
(1393) turkish journal of sport and exercise. 16 77-83
33 - ولي مهدي نژاد
ديدگاه دبيران دوره متوسطه درخصوص بي انضباطي كلاسي دانش آموزان و راهكارهاي بهبود مديريت كلاس
(1393) دانشور رفتار. 2 231-242
34 - ولي مهدي نژاد,
ادراك اعضاي هيأت ‌علمي از اعتبار ارزشيابي‌هاي دانشجويان از تدريس و تاثير آن بر تدريس و روحيه آنها
(1393) مطالعات آموزش و يادگيري. 6 108-136
35 - ولي مهدي نژاد
رابطه ميان رويكردهاي تدريس اعضاي هيئت علمي و رويكردهاي يادگيري دانشجويان دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان
(1393) پژوهش هاي آموزش و يادگيري. 51-66
36 - ولي مهدي نژاد, رقيه اسماعيلي
انواع رويكردهاي دانشجويان به يادگيري؛ سطحي، استراتژيك و عميق
(1393) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 8 83-89
37 - ولي مهدي نژاد, ادريس کدخدايي
The Relationship between Principals’ Humor Orientation and Leadership Effectiveness
(1393) Journal of Education and Human Development. 4 199-204
38 - ولي مهدي نژاد
ديدگاه دبيران مقطع متوسطه در مورد بي انضباطي هاي كلاسي دانش آموزان و راه كارهاي بهبود مديريت كلاس
(1392) پژوهش هاي آموزش و يادگيري. 231-242
39 - ولي مهدي نژاد, Masoumeh GOLSANAMLOU
Influence of physical activity on students’ physical self-concept and satisfaction with life: Physical and non-physical education students’ perspective
(1392) turkish journal of sport and exercise. 16 77-84
40 - ولي مهدي نژاد
رابطه شادكامي با خودكارآمدي دبيران مقطع متوسطه
(1391) ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA. 34 233-241
41 - ولي مهدي نژاد
جايگاه ارزشهاي فردي و سازماني از ديدگاه دبيران و مديران مقطع متوسطه
(1391) رهيافتي نو در مديريت آموزشي. 3 153-168
42 - ولي مهدي نژاد
Teachers' Instructional Beliefs about Student-Centered Pedagogy
(1390) International Journal on New Trends in Education and Their Implication. 2 49-64
43 - ولي مهدي نژاد
first year students engagement at the university
(1390) International Online Joural of Educational Science. 3 47-66
44 - ولي مهدي نژاد
Effective factors on shaping and non-shaping of learning in middle school students
(1390) e-International Journal of Educational Research. 2 77-93
45 - ولي مهدي نژاد
ارتباط تندرستي ذهني با فرسودگي تحصيلي دانشجويان
(1390) ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG. 7 60-72
46 - منصور ادمنش, ولي مهدي نژاد, نورمحمد يعقوبي
بررسي عوامل موثر در تمايل اعضاي هيات علمي به استفاده از سيستم هاي يادگيري الكترونيكي
(1390) مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي مديا. 2 28-38
47 - ولي مهدي نژاد
درك اعضاي هيات علمي از معيارهاي تدريس كارآمد
(1390) Education Inquiry. 3 49-69
48 - ولي مهدي نژاد
بررسي خودكارآمدي رايانه اي و نگرش دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رايانه
(1390) مجله نامه آموزش عالي. 4 63-84
49 - يحيي كاظمي, ولي مهدي نژاد
رابطه بين هوش هيجاني، خويشتن داري و تعهد سازماني مديران
(1390) مديريت و توسعه. 24 75-92
50 - ولي مهدي نژاد
رابطه بين هوش هيجاني، خويشتن‌داري و تعهد سازماني مديران
(1390) فرآيند مديريت و توسعه - موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري. 75-92
51 - ولي مهدي نژاد
FACULTY MEMBERS’ UNDERSTANDING OF TEACHING EFFICACY CRITERIA AND IT RELATION TO THEIR CHARACTERISTICS
(1390) international journal of instruction. 5 213-236
52 - ولي مهدي نژاد
A Study of the Relationship Between High School Principals Happiness and Effective Instructional Management
(1389) International Journal on New Trends in Education and Their Implication. -
53 - ولي مهدي نژاد
A study on the relationship between high school principals happiness and effective instructional management
(1389) International Journal on New Trends in Education and Their Implication. 2 74-89
54 - ولي مهدي نژاد
بررسي ميزان حساسيت دبيران نسبت به انواع بي انظباطي هاي دانش آموزان
(1388) مطالعات اسلام و روانشناسي. 75-94
55 - ولي مهدي نژاد
بررسي ميزان حساسيت دبيران نسبت به انواع بي انضباطي هاي دانش آموزان
(1388) مطالعات روانشناسي تربيتي. 75-94


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 سازمان ها وقوانين آموزش وپرورش علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
2 نظارت و راهنمايي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
3 الگوها و روش هاي تدريس علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 223، درس(ع): چهار شنبه 13:00-14:00
4 كارورزي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 230
5 حقوق اداري علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
6 جامعه شناسي تعليم وتربيت پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 11:30-13:30
7 جامعه شناسي تعليم وتربيت پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 11:30-13:30
8 سياست گذاري آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
9 سياست گذاري آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
10 سازمان ها وقوانين آموزش وپرورش علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
11 نظارت و راهنمايي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
12 الگوها و روش هاي تدريس علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 223، درس(ع): چهار شنبه 13:00-14:00
13 كارورزي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 230
14 حقوق اداري علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 11:45 13:30 حضور
2 يك شنبه 07:30 11:30 مشاوره
3 دو شنبه 07:30 11:30 مشاوره
4 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
5 چهار شنبه 07:30 12:00 حضور