دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی اسطوره شناسی توسط خانم دکتر مریم شعبان زاده روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 9/30 در سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا خالقی رشته زبان شناسی همگانی روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 8 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.  استاد محترم راهنما : آقای دکتر ...
برگزاری کارگاه (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه کارآفرینی با عنوان (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر مورخ 17 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 
کارگاه "تحلیل گفتمان در تاریخ" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه "تحلیل گفتمان در تاریخ" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (تحلیل گفتمان در تاریخ) توسط خانم دکتر فاطمه رستمی در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد. 

برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی اصول پایان نامه نویسی ارشد علوم اجتماعی توسط خانم دکتر خدیجه اسدی مورخ شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 13 در سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 
کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی با عنوان (موسیقی شعر فارسی) توسط خانم دکتر مریم شعبانزاده، روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار گردید.
برگزاری کارگاه آموزشی (تصحیح نسخ خطی فارسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (تصحیح نسخ خطی فارسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صبح امروز مورخ 9 اردیبهشت ماه 1398 کارگاه کارآفرینی با عنوان (تصحیح نسخ خطی فارسی) توسط جناب آقای دکتر محمود حسن آبادی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید. 
بزرگداشت روز جهانی شکسپیر در دانشگاه سیستان و بلوچستان

بزرگداشت روز جهانی شکسپیر در دانشگاه سیستان و بلوچستان

در این مراسم که مورخ 3 اردیبهشت ماه 1398 در سالن مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، جناب آقای دکتر علیرضا انوشیروانی استاد تمام دانشگاه شیراز در زمینه ادبیات تطبیقی به سخنرانی پرداختند.
برگزاری کارگاه آموزشی (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در راستای دهه ی سرآمدی آموزش، کارگاهی با عنوان (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) توسط جناب آقای دکتر محمد شیخ و جناب آقای دکتر رضا رضایی مورخ 7 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 16 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار ...
برگزاری کارگاه آموزشی ( مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی ( مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه 1398 کارگاه آموزشی با عنوان (مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و خانم دکتر منصوره دلارامی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات  و علوم ...
صفحه 9 از 15ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها