دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش تاریخ1401/09/09

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش تاریخ1401/09/09

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان نحوه صحیح نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی پژوهشی با سخنرانی دکتر جواد چوپانیان و برخی اساتید محترم و دانشجویان علاقمند در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش مورخ 1401/09/09

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش مورخ 1401/09/09

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان تحلیلی بر گرایش نقد ادبی معاصر با سخنرانی دکتر محمد شیخ با حضور دانشجویان علاقمند در محل آزمایشگاه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 9 آذر

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 9 آذر

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان تحلیل بر مفاهیم ساختاری زبان عربی با سخنرانی دکتر رضا رضایی از گروه زبان عربی با حضور دانشجویان علاقمند در تاریخ 1401/09/09درمحل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش در آذر ماه

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش در آذر ماه

به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی با عنوان بررسی شواهد تمدن خراسان بزرگ در دشت سیستان بر مبنای بررسی های جدید باستان شناختی با سخنرانی آقای دکتر روح الله شیرازی و حضور محترم اساتید گروه باستان شناسی و دانشجویان علاقمند در تاریخ 7 آذر ...
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 1401

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 1401

برگزاری کارگاه به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی آقای دکتر جواد غلامعلی زاده از گروه زبان و ادبیات عربی با حضور جمعی از دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 8 آذر ماه 1401

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 8 آذر ماه 1401

برگزاری کارگاه به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی آقای دکتر سعدی سعیدیان با عنوان کارگاه بررسی رویکرد جدید در ماد شناسی از گروه باستان شناسی با حضور دانشجویان علاقمند در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 7 آذر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر عبدلله واثق عباسی با عنوان کارگاه (نگین بدخشان) تحلیل اشعار ناصر خسرو با حضور جمعی از دانشجویان علاقمند در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید
برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش سال آذر 1401 دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل کارگاه آموزشی و سخنرانی و نقد فیلم به پیوست برگزارمی گردد
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 7 آذر ماه

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 7 آذر ماه

برگزاری کارگاه به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر محمد رضا حسنی با عنوان کارگاه فراسوی روشهای کمی و کیفی با حضور دانشجویان علاقمند در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 1401/09/07

برگزاری کارگاههای هفته پژوهش 1401/09/07

برگزاری گارگاه پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی خانم دکتر شیردل و فاطمه حامی کارگر که بصورت ویبناری با عنوان روش فراتحلیل در تحقیقات اجتماعی در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گرد...
صفحه 7 از 38ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها