دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/19

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران دهانی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 ساعت 9/30 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمد بومری دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 ساعت 11/30 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/17

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/17

جلسه دفاع از پایان نامه آقای کامران محمدی دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان«بررسی فرهنگ سیاسی ایل قشقایی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی» با راهنمایی جناب آقای دکتر حسنی فر با داوری جناب آقای دکتر بصیری نیا و سرکار خان...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/17

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ1401/7/17

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه ثنائی عشرت آبادی دانشجوی ارشد رشته آموزش زبان انگلیس با عنوان«تاثیر استفاده از راهبردهای آموزش بر یادگیری مستقل زبان آموزان ایرانی» با راهنمایی سرکار خانم دکتر موسی پور با داوری جناب ...

جلسه دفاع از پایان نامه تاریخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد مرادی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت9/30در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرجان خاوند دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت 11 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه به تاریخ 1401/7/20

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا صباغی دانشجوی ارشد رشته جامعه شناسی روزچهارشنبه مورخ 1401/7/20 ساعت 12 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه به تاریخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریبا بندانی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت 9/30در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/18

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم طبیه خانی بندانی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت 11 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه مورخ11401/7/16

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه مورخ11401/7/16

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حلیمه ناصمی طبس دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عربی با عنوان«بررسی سبکی حکمت سرودها در اشعار امام شافعی و سعدی شیرازی (مورد مطالعه لایه بلاغی) با راهنمایی جناب آقای دکتر غلامعلی زاده با داوری سر...
صفحه 5 از 31ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها