اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

(آرشیو سال 1394)

دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی

احتراما، بدينوسيله به استحضار اعضا محترم هيئت علمي و دانشجويان محترم مي رساند علاوه بر دسترسي به پايگاه Science Direct که قبلا وجود داشت، دسترسي به پايگاههاي زير نيز از طريق يکي از شرکت هاي کارگزار داخلي فراهم شد