دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه "سبک APA  در مقاله نویسی و پایان نامه نویسی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "سبک APA در مقاله نویسی و پایان نامه نویسی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی  تحت عنوان " سبک APA در مقاله نویسی و پایان نامه نویسی " توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکار خانم دکترسید نازنین  رهنمون در تاریخ 27 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر...
برگزاری کارگاه " نقد و تحلیل شعر" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " نقد و تحلیل شعر" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " نقد و تحلیل شعر " توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی  در تاریخ 27 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه " تدریس عملی  " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " تدریس عملی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " تدریس عملی " توسط سرکارخانم دکتر فرخ لقا حیدری  و آقای محمد جلیل زارعی در تاریخ 22 آبان 1398 در محل آزمایشگاه زبان  در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  برگزار گردید . 
برگزاری کارگاه " ترجمه و نظریه پسا استعمار " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ترجمه و نظریه پسا استعمار " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " ترجمه و نظریه پسا استعمار " توسط جناب آقای دکتر احمد شیرخانی  در تاریخ 21 آبان  1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  تحلیل فیلم متری شیش و نیم  از نگاه جامعه شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " تحلیل فیلم متری شیش و نیم از نگاه جامعه شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " تحلیل فیلم متری شیش و نیم از نگاه جامعه شناسی" توسط سرکار خانم دکتر الهام شیر دل در تاریخ 21 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 
برگزاری کارگاه " مرمت و حفاظت داده های باستانی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " مرمت و حفاظت داده های باستانی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " مرمت و حفاظت داده های باستانی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و خانم نسیم داد مهر  در تاریخ 20 آبان 98 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه " Leter writting "در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " Leter writting "در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " Leter writting" توسط سرکار خانم دکتر فرخ لقا حیدری در تاریخ 20 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات  و علوم انسانی  برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  ایهام در شعر فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ایهام در شعر فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "ایهام در شعر فارسی" توسط جناب آقای دکتر محمدامیر مشهدی  در تاریخ 19 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه "  اصول نامه نگاری ومکاتبات اداری" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " اصول نامه نگاری ومکاتبات اداری" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری " توسط  سرکار خانم دکتر مریم شعبانزاده در تاریخ 19 آبان 1398  در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 
برگزاری کارگاه " کاربردGls در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " کاربردGls در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " کاربرد Gls در باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و آقای مهدی دهمرده پهلوان در تاریخ 14 آبان ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
صفحه 6 از 15ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها