اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

کرسی ترویجی با عنوان «نقدی بر عناوین متعدد مجازات مستوجب سلب حیات در ایران با تکیه بر نصوص قرآن» در تاریخ 16 مهرماه 97در محل تالار معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این کرسی علمی که با استقبال جمع کثیری از اساتید و دانشجویان، بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفت، آقای دکتر امیرحمزه سالارزایی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ارائه کننده و آقای دکتر اربابی و آقای دکتر سامانی ناقدان کرسی و آقای دکتر حسنی فر مدیر کرسی بودند.
در ابتدا دکتر سالارزایی به بیان دیدگاه و نقد خود در مورد کثرت جرم انگاری اعدام و سلب حیات خود پرداخت .

به نظر ایشان نصوص و ظواهر قرآن این تنوع و کثرت عناوین مجرمانه مستوجب اعدام را به عنوان مهمترین منبع استخراج احکام، حمایت نمی کند و برای اثبات این مدعا و اثبات فرضیه لزوم تقلیل عناوین کیفری مستوجب سلب حیات برای حصول عدالت کیفری به بررسی آیات و احادیت در این زمینه پرداختند. به زعم ایشان نتیجه این بحث، باز نگری جدّی در کاهش جواز اعدام بخاطر برخی جرایم است که فاقد مستند قرآنی واضح و مستند روایی متواتر و حتی اخبار آحاد مقرون به قرائن قطعیه است.
در ادامه جلسه ناقدان محترم کرسی آقای دکتر سامانی و آقای دکتر اربابی به بیان نکته نظرات و انتقادات خود در این زمینه پرداختند و سپس دکتر سالارزایی به این نقدها پاسخ دادند.

 در پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ از سوی حضار در جلسه پرداخته شد

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط