اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه گروه استعدادهای درخشان

به اطلاع می رساند گروه استعدادهای درخشان دانشگاه یک دوره بازدید از مراکز مختلف شهر در نظر گرفته است. لذا از کلیه دانشجویان ممتاز استعدادهای درخشان ( خانم ها و آقایان) که مایل به بازدید از حوزه های علمیه ی تشیع و تسنن ( مسجد مکی و مکتب نرجس و حوزه علمیه ی امام صادق) و مراکز آسیب های اجتماعی و ترک اعتیاد می باشند دعوت می کند هفته ی آینده ( 96/12/5الی 96/12/9) جهت ثبت نام به گروه استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند. روزهای بازدید یکشنبه و چهارشنبه صبح می باشد.هم چنین گروه استعدادهای درخشان بازدیدهای دیگری نظیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و نیروگاه برق خورشیدی دانشگاه و مراکز رشد واحدهای فناور در نظر دارد که برنامه ی آنها متعاقباً اعلام می گردد.

امتیاز به خبر :