اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت ورودی بهمن پردیس زاهدان و چابهار

ضمن تبریک و خیر مقدم به دانشجویان جدید الورود تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن ماه 96، به اطلاع می رساند بازه ثبت نام و تحول مدارک به شرح ذیل می باشد.

زمان ثبت نام: از تاریخ 96/11/3 الی 96/11/14   
 محل تحویل مدارک ثبت نام: سازمان مرکزی،آموزش پردیس

 

امتیاز به خبر :