اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه اتوماسیون بازاریابی در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری کارگاه اتوماسیون بازاریابی در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری کارگاه اتوماسیون بازاریابی این کارگاه در روز پنجشنبه مورخ1402/08/18 در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که در این دوره واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و همچنین دانشجویان و برخی از اعضای انجمن های علمی دانشجویی شرکت کرده اند. در نوبت صبح مباحث مربوط به اتوماسیون بازاریابی بصورت تخصی مطرح شد و در نوبت عصر، نشست تخصصی و انتقال تجربه در خصوص نحوه ارتباط با مشتری، ارائه محصول، شیوه بازاریابی و ورود به بازار و... بیان شد در این جلسه دانشجویان نیز به ارائه نظرات، ایده ها و پیشنهادات خود پرداختند و راهنمایی های لازم در این خصوص را کسب کردند. در پایان با تکمیل فرم نظرسنجی توسط شرکت کنندگان، میزان بازخورد کارگاه نیز اندازه گیری شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط