اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتصاب رئیس هیأت اندیشه ورز در ستاد علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

انتصاب رئیس هیأت اندیشه ورز در ستاد علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

دکتر غلامرضا رضایی به عنوان رییس دانشگاه مادر استان، به سمت رئیس هیآت اندیشه ورز در ستاد علم و فناوری استان منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، جلسه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور دبیر و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل و در این جلسه طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، غلامرضا رضایی به عنوان رییس دانشگاه مادر استان، به سمت رئیس هیأت اندیشه ورز در ستاد علم و فناوری استان منصوب گردید.


 عبدالحسین خسروپناه، در این حکم برخی از شرح وظایف رئیس هیأت اندیشه ورز بدین ترتیب برشمردند:
- تدوین نظام مسائل علم و فناوری استان و اولویت بندی آن.
- مشارکت در تدوین اسناد و سیاست‌های علم و فناوری.
- تدوین برش‌های استانی نقشه جامع علمی کشور. مشارکت نخبگان استان در زمینه های میزهای تخصصی ستاد علم و فناوری.
- راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا و ستاد در استان.
- پایش و رصد و ارزیابی گزارش وضعیت شاخص‌های علم و فناوری در استان.
- راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا و ستاد در استان.
- پایش و رصد و ارزیابی و گزارش وضعیت شاخص‌های علم و فناوری در استان و گفتمان سازی.
- تبیین و ترویج اسناد و مصوبات شورا در استان.


روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک این انتصاب شایسته، آرزوی توفیق روزافزون الهی برای ریاست دانشگاه در این امر خطیر دارد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط