اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد در پردیس علم و فناوری

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد در پردیس علم و فناوری

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد در پردیس علم و فناوری مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ با حضور ریاست پردیس علم و فناوری و مدیر مرکز رشد و اعضای شورای مرکز رشد برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط