اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب رتبه علمی الف نشریه جغرافیا و توسعه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب رتبه علمی الف نشریه جغرافیا و توسعه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس رتبه بندی جدید انتشار یافته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه علمی جغرافیا و توسعه بار دیگر موفق به کسب رتبه الف گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت پژوهشی نشریه علمی جغرافیا و توسعه به مدیر مسئولی دکتر عیسی ابراهیم زاده، سردبیری دکتر حسنعلی غیور و مدیر اجرایی سرکار خانم مریم میرتیموری با صاحب امتیازی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با حمایت علمی «انجمن جغرافیای ایران» منتشر می گردد.  این مجله یک فصلنامه دسترسی آزاد به زبان فارسی است که به حوزه‌های جغرافیا و نقشه‌برداری ایران و فلات ایران اختصاص دارد. فصلنامه علمی جغرافیاو توسعه مقاله‌های پژوهشی و مروری در حوزه‌های آمایش روستایی، آمایش سرزمین، آمایش شهری، آمایش محیطی، آمایش ناحیه‌‌ای، برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا طبیعی، جغرافیای روستایی، جغرافیای شهری، سیاست شهری، شهرسازی، شهرنشینی، شهرها و شهرستان‌ها، و عمران روستایی، به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می‌کند.

جامعه دانشگاهی سیستان و بلوچستان، کسب این موفقیت را به همه ارکان نشریه و همکاران دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی تبریک می­گوید و توفیقات روزافزون آنان را از درگاه ایزد منان آرزومند است.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط