اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

قابل توجه کاربران محترم اینترنت دانشگاه (قطعی اینترنت)

به دلیل اعمال برخی تغییرات در زیرساخت شبکه، اینترنت دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ از ساعت ۹ صبح به مدت تقریبی ۴ ساعت، به طور متناوب از دسترس خارج خواهد شد.
پیشاپیش قدردان شکیبایی شما عزیزان هستیم.

مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

امتیاز به خبر :