اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه با کارکنان و ریاست مجتمع پردیس علم وفناوری

برگزاری جلسه با کارکنان و ریاست  مجتمع پردیس علم وفناوری

 جلسه با کارکنان و ریاست  مجتمع پردیس علم وفناوری و مدیر مرکز رشد مورخ سه شنبه ۱۴۰۲/۴/۶برگزار گردید که در این جلسه در مورد نیاز ها و کمبودهای شرکت ها و واحدهای فناور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط