اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نشست بررسی شکل گیری شرکت های تعاونی

برگزاری نشست بررسی شکل گیری شرکت های تعاونی

برگزاری نشست بررسی شکل گیری شرکت های تعاونی مورخ دوشنبه هشتم خرداد ماه نشستی با عنوان بررسی شکل گیری ثبت شرکت تعاونی و “معرفی اقتصاد تعاونی با حضور محمداسماعیل حاجیان سرپرست اداره تشکیل تعاونیهای استان و مصلح امیری مشاور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واکبر علی پور کارشناس ارشد تعاون شهرستان زاهدان و فرید شاهمرادی مدیر کسب وکار های خلاق و نوآوری پارک علم وفناوری استان سیستان وبلوچستان وجمعی ازکارآفرینان استان و هسته های فناور برگزار شد. در ابتدای این نشست ابتدا مشاور مدیر امورتعاون استان با توجه به اهمیت و بعد اجتماعی تعاونی ها و اینکه تعاونی ها نه تنها یک نظام اقتصادی برای رشد و انتقال پایدار بلکه شیوه ای از ایجاد یک نظام تامین اجتماعی و حمایتی نیز محسوب می شوند بر لزوم ایجاد و توسعه سازوکارهای مناسب جهت ترویج و توسعه فرهنگ تعاونی تاکید نمود و به اهمیت تعامل بیشتر جامعه دانشگاهی بویژه اساتید حوزه های کارآفرینی با بخش تعاون پرداخت و توضیحاتی در خصوص بخش تعاون اقتصاد کشور ارائه نمودند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط